2011. február 25.

Nicolae Orbán visszafizetné az adósságot

Már írtam arról, ami mostanában Orbán Viktor nyilatkozatainak fő gumicsontja, rögeszméje, hogy "visszafizetné az államadósságot": Orbán az uzsoraszivattyúnak adja a nyugdíjalapokból visszavett pénzt?

A linkjeim között szerepel egy jó geddonista, közeli világvégére számító, az ilyen híreket figyelő nemzetközi, többnyelvű szájt,az Idők jelei | Pillantás a jövőbe  magyar változatban is. Nem igazán tudom, kik csinálják, de nem is érdekes, valami bibliás népség, a lényeg, hogy a híreik jók, hitelesek és témánkba vágók.

Két minapi cikkük is foglalkozik az orbáni agydefekt tárgyát képező államadósság-visszafizetés kérdésével (amit nem kis részben Ceauşescu inspirált, jellemző, hogy a hatalom csúcsaira jutni esélyes pszicho- és szociopatáknak egy rugóra jár az esze. Bár Csau idején annak bizonyos vonatkozásban több értelme volt, kár, hogy úgy végződött, mint a cigány kísérlete, aki le akarta szoktatni a lovát az evésről. Igaz, itt a cigány "döglött meg"...)

A két cikk:
Amerika is ébredezik
"Sokan spekuláltak vajon mennyi idő elteltével láthatunk az egyiptomihoz hasonló jeleneteket Amerika utcáin. Végtére is az Egyesült Államok lakossága az egyiptomi zavargásokat és Mubarak hatalmának megdöntését kiváltó okokhoz hasonló gazdasági rablással néz szembe. Paul Ryan, wisconsini képviselő is a közel-keleti zavargásokhoz hasonlítja a Kapitóliumban összegyűlt tömeg dühét"

"Tulajdonképpen lényegtelen, hogy ki mit gondol a köztisztviselői terhek megemeléséről, a tény az, hogy az Egyesült Államok egész lakossága kénytelen elszenvedni a derivatív ügyletek szörnyű következményeit, ami mára a gazdaság teljes összeomlásával fenyeget.
Nincs az a költségvetés csökkentés vagy megszorítás, ami kompenzálná azt a 1.400 billió dolláros derivatív adósság cunamit, ami Amerika lakosságára zúdul, és inflációs holokauszttal fenyeget.
Az Economic Edge Blog szerint „a globális derivatíva lufi földünk minden egyes lakójára 190,000 dollár (kb. 40 millió forint) terhet rótt tavaly, idén pedig ez az összeg 206,000 dollárra (kb. 43,200,000 forint) emelkedett. A kormányok egyre nagyobb összegekre rugó mentőakcióit részben a pénzintézetek mérlegen kívüli, zátonyra futott, derivatív ügyletei tették szükségessé.”

A föld teljes, minden országot figyelembe vevő GDP-je 60,000 milliárd dollár. Hogyan gondolhatjuk, hogy 1,400 billió (1,4 x 1015) dollárt valaha képesek leszünk visszafizetni?
Nem lehetséges. Ez az adóssághegy egyetlen módon tűnhet el: egy új pénzügyi rendszer bevezetésével, amihez a globális gazdaság teljes összeomlása szükséges.
Az egyelőre kérdés marad, hogy ez egyben az amerikai dollár teljes összeomlását és az Egyesült Államok hanyatlását is magával hozza-e. Egy azonban biztos: ez az adósság semmilyen logika alapján nem visszafizethető.
A játszma előrehaladtával egyre több, az egyiptomihoz hasonló jelenet szemtanúi leszünk még. "

Vészesen közeledik a 2011-es pénzügyi összeomlás

"Az USA adósságállománya olyan mértékben növekszik, hogy még akkor sem lenne képes visszafizetni, ha hirtelen évi 10%-os növekedést kezdene produkálni. Ez azért van, mert az elmúlt 3 év során az adósságállomány ennél sokkal gyorsabb ütemben növekedett, 2002 óta pedig megduplázódott."

2011. február 23.

2011: leomlik az "Olajdollár-Fal" - az USÁ-t döntő pénzügyi- és olajsokk éri

E blogon már többször idéztem Franck Biancheri szájtjáról. (felfogásukkal, személyükkel szembeni fentartásaimat is megírtam, nem mindenben értek egyet velük, vannak torzulásaik, illetve hiányosságaik*) Előrejelzéseiket egyesek gyakran minősítették tévesnek némely hazai fórumokon.
A jelen események fényében  érdemes felidézni, hogy már 2008 júniusában előre jelezték az észak-afrikai arab államok térségének összeomlását:

Elemzésünk szerint Egyiptomot politikai csapás formájában fogja érni a globális rendszerválság durva szakaszba lépése. A társadalmi instabilitás erősebb lesz, mint a rezsim rendőrállami jellege. Szerintünk ez az ország lesz az utolsó bástya a Maghreb-övezet összeomlása előtt, melyet a mára az egész Közel-Keletet eluraló Amerika-ellenes erők okozta feszültség vált ki. Amennyiben, ahogy mi véljük, Egyiptom nagyon instabillá válik 2009 elejére, Tunéziát, Algériát és Marokkót hamar elmossa a hullám.
A nemzetközi helyzet fokozódásának megfelelően legutóbbi hírlevelük, fizetős elemzéseik ingyenes ismertetői elég tömények és izgalmasak:

Globális rendszerválság / Világméretű geopolitikai felbomlás – 2011 vége: Az "Olajdollár Fal" leomlása  és egy döntő monetáris- és olajsokk az Egyesült Államok számára


Bár nem mondja így, szerinte nem esélyes, hogy a mostani rezsimváltásokat az USA generálta volna, mert a térség rezsimbedőlései következtében "leomlik a petrodollár-fal", ami miatt az idei év végére egy drámai monetáris-olajsokk éri az USÁ-t.

"az 1945 utáni világ szemünk láttára omlik össze az USÁ-val az élen, a nemzetközi közösség minden nap lejjebb bomlik egy kicsit, akárcsak a világ legtöbb országának társadalmi és gazdasági szövete"

A térségbeli szovjet hatalmat védő berlini falhoz hasonlítja az USA "arab falát", vagy "petrodollár-falát", ami a szemünk láttára omlik össze.

"ez a "fal" része volt a szélesebb rendszernek, amit Washington épített fel, hogy fenntartsa (US A dollárban) kivételezett hozzáférését a térség olajforrásaihoz és védelmezze Izrael érdekeit."

"tehát a Müncheni Biztonsági Konferencián a berlini fallal való összehasonlítást alaposabban átgondolva a német kancellár asszony ezzel a kérdéssel fordulhatott volna szomszédjához, Hillary Clinton USA külügyminiszterhez: "Nem gondolja, hogy a jelen események Tunéziában és Egyiptomban korai jelei azon rezsimek bukásának, melyek fennmaradásukhoz Washingtonra vannak utalva? És hogy ez rohamosan összeomlaszthatja a rendszert, amelyet évtizedekkel ezelőtt építettek ki az Egyesült Államok olajellátása céljából? Ezáltal összeomlasztva a globális olajszámlázási rendszert és abban a dollár központi szerepét[7] ? Miközben a müncheni biztonsági konferencia résztvevői hirtelen ráébredhettek volna, hogy végre valami komoly dolgot tárgyalnak meg, [8] , Angela Merkel hozzátehette volna: És mi lesz Izraellel? Nem gondolja, hogy a "fal" leomlása miatt nagyon gyorsan újra kell gondolni az egész térségbeli USA-Izrael politikát [9] ?"

Sajnos a konferencián ez a kérdés nem hangzott el...

Franck Biancheri  új könyve: "Világválság:  az út az Azután világába - Európa és a világ a 2010-2020 közötti évtizedben"

"A világ által az utóbbi két év során megtapasztalt pénzügyi és  gazdasági válság  az 1945 után kialakított világrend végét jelzi. 1989-ben összeomlott ennek "szovjet oszlopa", most pedig szemtanúi vagyunk a "nyugati oszlop" gyorsuló lebomlásának, az Egyesült Államokkal a szétesés központjában.
Miután két évtizedig éltünk a "végetért történelem" mítoszában,  melyben a Nyugati Tábor az egész világra van kényszerítve, szinte lehetetlen elképzelni "a világot AZUTÁN",  melyben  a tendenciákat nem Washington, vagy a Wall Street szabja meg, ahol az Anglo-Amerikai nem feltétlenül jelent "modernt" és ahol a dollár már nem király többé. "
A könyv kivonata: "Az évtized első felét nagyrészt a világ geopolitikai széthullása jellemzi "


Hogy ennek az egésznek a fele sem tréfa és az arab rezsimbukások mellett a minapi wisconsini (USA, Közép-Nyugat, hagyományosan stabil, békés vidék!) "lázongások" hírei után már a brit kormány NÉPFELKELÉSTŐL  való félelmei is jelzik!!!

Jövőnk.info: Zavargásokra és általános munkabeszüntetésekre készülnek Londonban

Az arab világban zajló folyamatok, és az euró-zóna megmentésére létrehozott pénzügyi alap újabb megszorításokat vont maga után az angol kormány részéről is, ami egyre fokozódó unió-ellenes hangulatot váltott ki az angliai munkásság körében. (...)

Fokozott rendőri erők védik a kormányhivatalt és további egységeket tartanak készenlétben Londonban, hogy a kormány által a népre kirótt megszorítások elleni tömeges felvonulások ne fokozódhassanak népfelkeléssé.
Nagy-Britannia fő szakszervezetének vezetője példátlan társadalmi harcokra és a „jóléti állam” modelljének összeomlására figyelmeztetett. Az ország rendőrségi vezetői már hónapok óta készülnek a kormány megszorítási intézkedései által kiváltott társadalmi zavarokra, és a hatóságok különös figyelmet fordítanak a fontosabb létesítmények, mint például a metróhálózat és az energiaközpontok védelmére. Szállítási menedzsereket és egyes börtönfőnököket is bevontak az országos akcióba, hogy az esetleges zavargásokat azonnal kezelni tudják. Több ezer börtön, iskola, kórház, vasútállomás, buszgarázs és energialétesítmény munkásait tartják fokozott megfigyelés alatt, különös tekintettel azokra a helyekre, ahol a fegyveres erők körében működő szakszervezetek tagjai bármilyen tevékenységet folytatnak.

* Az egyik fő hiányosság, hogy a Biancheri-csapat úgy tűnik, nem tud az olajcsúcsról, legalábbis soha nem említette. Az USA dominanciájának megszűnése utáni újjjáalakuló világrendben "felemelkedő hatalmakat" vízionál, tehát ez nem "geddonista", "Olduvai-elmélet" talaján álló felfogás, mint az enyém, amelyben az összes létező és potenciális hatalom visszahanyatlik a modern kor alatti szintre és az erőforrásbőségen alapuló komplex, modern társadalom örökre végetér.

2011. február 21.

A következő forrongó arab országok: USA, Kína? Ki a soros? (vagy Soros...)

Forrongó közhangulat Wisconsinban

A tüntetők elfoglalták a törvényhozást és körülvették a kormányzó házát
Egyre feszültebb a helyzet az amerikai Wisconsin állam fővárosában. Már több ezren tartják megszállva az állami törvényhozást. Vasárnap legalább 70 ezren tüntettek a kormányzó ellen, ugyanakkor mellette is. A republikánus Scott Walker szerint csőd fenyeget, ezért elkerülhetetlen a kemény kiadáscsökkentés. Elemzők szerint Wisconsin a kezdet, a megszorítások elérhetik a többi amerikai államot is.

A madisoni törvényhozást elfoglaló több ezres tömeg lelkesen üdvözölte a demonstrációhoz csatlakozó tűzoltókat. Az utcán már feltűntek a munkavállalói jogkért tüntető rendőrök is"

"A kormányzó viszont azzal riogatja a wisconsiniakat, hogy csőd fenyeget. „A dolog egyszerű” - közölte, amikor a felbőszült tömeg az ő családi házát is körülvette - „Tönkrementünk.”


Közben Virginia állam törvényhozása a FED és a dollár összeomlására készül, ez teljesen hivatalosan szerepel a napirendjükön:

Menekülés a dollárösszeomlás elől – Az USA tagállama, Virginia kezdi a nyitányt

ugyanez angolul pl. itt.

Sokat lehet olvasni  az arab "Facebook-forradalmakról", arról, hogy az eseményeket gyanúsan a modern hírközlés eszközeivel keltik, vagy minimum rászerveznek a spontán indult folyamatra.
Ezt az "összeesküvéselméletet alátámasztani látszik az egyébként cionista-közeli amerikai STRATFOR hírelemzése:

"Kína: Egy kínai "Jázminos forradalomra" való felhívás nyomán több városban, közte Pekingben és Sanghajban gyülekeztek az emberek február 20-án. Fontos, hogy a kínai gyűléseket ne csak a tunéziai és egyiptomi stílusú "forradalmak" lencséján át nézzük. Honan jött a felhívás? Miért nem voltak jelen szervezők a bejelentett gyülekezőhelyeken? Miért választották ki a 13 várost helyszjnül és miért hagytak le másokat a listáról? Miért terjesztenek Kínában egy tömegtiltakozásra felhívást weboldalakon és blogokon, amiekt általában blokkolni, vagy megfigyelni szoktak az országban?  Volt külső beavatkozás? Ez egy egyszeri akció volt, vagy további probálkozásokat jelez előre, illetve jelez egy potenciált egy Kína-szerte fellépő szélesebb mozgalomra?"

VALAKIK mintha világméretű destabilizálásban lennének érdekeltek...