2010. január 11.

Jobbik-pornó

Igaz, hogy ez a rendszertelen erőforrásválságblog határozottan kezd eljobbikosodni, de most olyan témába botlottam, ami a legszorosabb összefüggésben van olajcsúccsal, globális összeomlással, civilizációs bukással.

Régebb óta mondogatom, hogy amennyiben a fennálló globális világrend mostanában nem dőlne össze, a Jobbik is csak a rendszerkritikus mozgalmak, pártok szokásos sorsára juthatna, tehát vagy közelébe se engedték volna a hatalomnak, a nyilvánosságnak, parlamenti képviseletnek (ez már nem jött össze), vagy éppen hogy odaengednék, esetleg felszalámizva és gyorsan hozzákurvulna a fennálló rendhez.
Mintha az ez utóbbi lehetőség mögött álló, szinte gravitáció-szerű erő, vonzás létezését akarná alátámasztani a Jobbik TV legújabb összeállítása "A Jobbiké az egyetlen életképes gazdasági program" címmel.

"Óriási érdeklődés övezte a Jobbik konferencia-sorozatának utolsó állomását, amelyen ezúttal a gazdaság témakörét járták körül. Az előadásokból kiderült, a gazdaság területén is radikális változásra van szükség, amire egyedül a Jobbik programja nyújt garanciát. Megszorítások nélkül egyedül ez a program képes megoldani a válságot és fejlődő pályára állítani Magyarországot."

A nyilatkozó pártszakértők közül azok az ártalmatlanok, akik inkább kerülik a konkrétumokat, illetve a Z. Kárpát Dánieltől korábban hallottak alapján miatta nem igazán aggódok. (Kivéve egy felvetését, de erre visszatérek) Azonban az utoljára sorra kerülő Lenhardt Balázs kissé esetlenül, de a demagógiagravitációnak meg sem próbálva ellenállni előadja a "szavazz rám, s én üdvözítelek" ősi számát. Nem tudhatom, mennyire teljesít vélt, vagy valós választási taktikai érdek által diktált pártfeladatot, mennyire választási duma ez, remélem, hogy nem gondolja komolyan, mert az lenne a tragikusabb eset. Szintén remélem, illetve inkább feltételezem, hogy Z. Kárpát Dániel tisztában van azzal, hogy az általa felvetett magyar szembemenés a nemzetközi szervezetekkel, EU, NATO, stb. csak egy nagyon speciális helyzetben lehet reális, konkrétan a fennálló globalista világrend döntő megrendülése, lényegében összeomlási folyamatának komoly fázisba jutása esetén és ezt a tényt csak a választási kampány kezdete miatt látja jobbnak nem nagydobra verni. Tekintettel a demagógiát beprogramozó, általános választójogon alapuló népképviseleti rendszer és a ma még uralkodó haladáshit, fogyasztói utópia csapdájára.

Azonban ezzel automatikusan belépett a Jobbik is azoknak a Z. Kárpát Dániel által említett pártoknak a sorába, amelyek a globalizáció "fegyverei", mert ha azt gondoljuk, hogy a Jobbik kénytelen keresztülhazudnia magát a választási sikerig, hogy az országgyűlésben, önkormányzatokban, vagy akár kormányon jót tehessen a nemzettel a kampányban eltitkolt tényleges tudása, világképe alapján, akkor mivel lenne jobb pl. a Fidesznél. Elvileg feltételezhetjük, hogy a Fidesz is alig várja, hogy végre nyerjen és szögreakaszthassa a sok undorító demagógiát, hogy őszintén beszélhessen és kormányozhasson. (elvileg remélem is, hogy egy része kész lesz erre).

Mik hangzanak el konkrétan:

-szembemenni a nemzetközi szervezetekkel, újratárgyalni szerződéseinket, ha kell, kilépni (Z. Kárpát Dániel)

Lenhardt Balázs:
-államadósság újratárgyalása
- keleti piacok felfuttatása
-segélyek megszüntetése, akiknek nem indokolt
-bürokrácia leépítése, mert csak hátráltatja a gazdaság működését
-korrupció, politikusbűnözés felszámolása, ami az ország legnagyobb tartaléka
-multik tényleges adózásra kényszerítése
- magyar kis és középvállalkozások támogatása
-a mezőgazdaság háború előtti súlyának visszaállítása
- turizmus, mint húzóágazat, állami támogatással, nyugati és keleti vendégek
- A Magyar Elme hasznosítása, innováció, kutatás-fejlesztés, ma nem hasznosított szabadalmak !!! (Basszuskulcs!) "Ezzel egy hatalmas fejlődési lehetőség előtt állunk" (Elvtársak!)
- Egyedül a Jobbik képes növekedési pályára állítani az országot megszorítások nélkül, "más forrásokat teremteni". A parlamenti pártok gúzsbakötve táncolnak, mert meg kell felelniük az EU, USA, Világbank, IMF és más mumusok elvárásainak, méghozzá rongyos pár tízmilliárdok miatt. (De majd mi!)
- "Ezzel a fennálló rendszerrel egyedül a Jobbik tud szakítani" (Ahogy vizen járni is csak ő tud.)

Ha csak az elhangzottakat vesszem alapul, a Jobbik máris beállt az igérgető pártok sorába, máris fősodor, demagóg, "szalonképes". Már nyugodtan be lehetne engedni a hatalom sáncai közé, olyan mint a többi. Ha komolyan gondolnák és minden lényegeset elmondtak "programjukról", az nem ér egy rakás szart, kiemelt tekintettel a szar helyreálló mezőgazdasági értékére a fosszilis erőforrásalapú műtrágyák utáni korban.

Miért lenne teljesen esélytelen ez a "program" (ha tényleg nincs semmi fontos, amit elfelejtettek címszavakban bemutatni) amennyiben a globalista rend, a növekedéselvű gazdaság kiheverné mai válságát és tartósan fennmaradna?
Azért, mert definíció szerint a globalizáció elől semmilyen ország nem térhet ki. A legnagyobb fokú autonómiára olyan országoknak van esélye, amelyek komoly energiahordozó exportkapacitással rendelkeznek és ez párosul a szerencsés történelmi adottsággal, hogy politikai, katonai függetlenségüket meg tudták őrizni, vagy el tudták nyerni. Azonban ezek között is azok járnak jobban, akik önként és dalolva szövetségesei a Globális Birodalomnak, illetve székhelyországának, az USÁ-nak, mint pl. Szaud-Arábia, vagy Norvégia. Norvégia megtehette, hogy nem lépett be az EU-ba, mi nem térhettünk ki a dolog elől. (de a NATO-nak Norvégia is tagja)

Hogy mi várna ránk, amennyiben a Jobbik, vagy bárki "idő előtt" szeretne kilépni a globalista rendszerből, azt jól mutatják azok az olajkitermelő országok, amelyek ilyen, antiglobalista, USA-ellenes, Izrael-ellenes stb. kormányzatok vezetésével próbálnak a világrendszer féhatalmával dacolni. Egyrészt törvényszerűen olyan szövetségi rendszerekbe kényszerülnek, melyek vezető hatalmai maguk sem menekülhetnek a globalizáció törvényszerűségei elől, csak alternatívaként magukat kínálják a globalizáció vezető hatalmaiként az USA trónfosztásával egyedül vagy többpólusú rendszerként(Kína, oroszok). Másrészt a globális fogyasztói modell tömegvonzása miatt saját polgáraik nagy tömegeinek lázadásával kell számolniuk, ami törvényszerűen elnyomó rezsimekké teszi őket, lásd Irán, Venezuela. Amíg a növekedéselvű, fogyasztói modell életképesnek tűnik, amíg a TV-ben nyugati fogyasztók kényelme, habzsolása látszik, addig a saját antiglobalista elitjeik által a zülléstől megóvni kívánt tömegek nem kérnek ebből a védelemből. A mézesmadzag mellett pedig ott a furkósbot, a nyílt katonai beavatkozás, a demokráciaexport a renitenseknek, vagy pechjükre olajban gazdagoknak, vagy stratégiai szempontból fontosaknak, Irak megszállása, Jugoszlávia bombázása, szeparatistáik támogatása, stb.
Ott a Birodalom kezében a pénzügyi büntetőeszközök arzenálja, tőkekivonás, IMF hitelmegvonás, hitelképességi leminősítés, bármi.

Képzeljük el, hogy egy magyar nemzeti kormány karakánul felveti az adósság újratárgyalást, felülvizsgálja a privatizációs ügyleteket, megadóztatja a multikat és netán kilép a NATO-ból, EU-ból, meg nem enged az IMF diktátumának, miközben még olyan a nemzetközi környezet, hogy elvileg van értelme nyugati és keleti turistákról ábrándozni, mert még van ilyen turisztikai piac, még repkednek a repülők, még a megszokott módon működik a fejlett világ gazdasága.
Szerintem elég lenne néhány heti globalista blokád, pénzügyi-gazdasági bojkott a kis pimasz renitensország ellen, és máris megtörne, kormányt buktatna az a magyar lakosság, amelynek vidéki kistelepülési tagjai tömegesen gyűjtenek aláírást, hogy az ő porfészkükben is legyen már végre diszkont láncüzlet.

Erre a beígért csodára a Jobbik se képes, A RENDSZERBŐL NEM LEHET KILÉPNI!
A rendszertől ugyan meg lehet szabadulni, de kizárólag annak összeomlása útján és az számunkra befolyásolhatatlan folyamat. Viszont ez a folyamat javában zajlik, a globális rendszer recseg-ropog, mert a növekedés beleütközött határaiba, a véges bolygó erőforráskorlátaiba, konkrétan nagy eséllyel mögöttünk a legkritikusabb, legszűkebb keresztmetszetet képező olaj történelmi kitermelési csúcsa.

A Jobbik és bármilyen hazafias erők történelmi feladata (és hasonló erők feladata más országokban) a társadalom megmentése, vagy legalább annak megkísérlése, a veszteségek minimumra csökkentése a tömegek által nem várt globális összeomlás során, amely visszaadja majd ugyan szuverenitásunkat, de az ilyen áron nem sokaknak kellene, ha lenne választásunk. De az összeomlás terén nincs, csak abban van, hogy tudomásul vesszük-e, hogy a fennálló rendszer, berendezkedés menthetetlen, vagy a reménytelen fenntartására pazaroljuk utolsó erőforrásmorzsáinkat.

Azt belátom, hogy egy ilyen helyzetképpel nyíltan most nem tanácsos a választók elé állni, mert még nincsenek felkészítve rá, hogy elhiggyék, csak megbüntetnék a túl korán őszinte pártot. Lehet, hogy a Jobbik-demagógia mögött kizárólag ez a megfontolás áll, illetve értelmesebb vezetőikből biztosan ezt nézem ki.
Azonban így a gazdasági "program" eddig látott (vázlatos) üzenete menthetetlenül hazug, félrevezető. A hídon akkor kell átmenni, amikor odaérünk, nyilvánvaló, hogy amikor a tömegek is látják, hogy a tét már nem valami "növekedési pályára lépés", hanem az éhhalál elkerülése, akkor nem lesz többé helye demagógiának, csak az időzítés életveszélyesen kényes kérdése, hogy mire marad majd akkor idő.

Korábban arra gondoltam, hogy ennek a helyzetnek, miszerint látszik a Vég, de még nincs elég közel, hogy mindenki lássa, az a fajta csendes munkamegosztás felel meg, hogy a Fidesz viszi a Nyugat és a fogyasztásra vágyó tömegek felé szalonképes (demagógabb, növekedéselvű) vonalat és ezzel kormányt alakít, míg a nemzeti radikális Jobbik (minél erősebb) ellenzékben képviseli a megalkuvásmentes antiglobalista irányt, a kompromisszummentes szuverenitás programját, az önellátó nemzetgazdaság irányzatát.
Most úgy látom, hogy igazából a választásokig mindkettő az elsőre helyezi a hangsúlyt, a Jobbik ugyan retorikában nem kíván a nyugati "mumusoknak" udvarolni, de mit ér ez, ha kénytelenül elkerülhetetlennek látja az udvarlást a fogyasztásra vágyó hazai választóknak, akik kb. ugyanazt képviselik.

Ennyit a nagy globalizátor összeeskövő háttárhatalmakra vonatkozó elméletekről, ilyenek (összeesküvők, titkos társaságok) ugyan hitem szerint nyilvánvalóan léteznek és súlyosbítják bajainkat, de igazából a pusztító trendek legtöbbünk vágyaiban, az emberi természetben gyökereznek. Amíg van hozzá elérhető erőforrás, az emberek a pusztulásba vivő fenntarthatatlan gazdasági növekedés útját járják.
Helyesebben: -juk...
A rendszerből kilépés tisztességes szándékával fellépő párt is egy szinte természeti erő vonzásában kanyarodik vissza szépen a rendszerbe.
Arra most kár vesztegetni a szót, hogy persze a rendszeren belül lehetett volna sokkal nagyobb fokú autonómiát kivívni, mint a dánok, vagy bárki, ez most már nem időszerű, olyan közel a nagy összeomlás és nem véletlen, hogy mifelénk ez nem jött össze, az ilyen trendek változásához hosszabb idő kell.

Továbbra is azt gondolom, hogy van tere értelmes cselekvésnek és a politikai szervezetek közül a Jobbik az egyik legígéretesebb az ország népének megmentése eszközei, keretei között, de hogy valóban hasznát vehessük, ahhoz szerencsésen végig kell mennie a keskeny kötélen a magasban, a szakadék két fele, a túl korai túl őszinteség és a túlzott kompromisszumok, a demagóg elkurvulás között egyensúlyozva.

Emberek, ha nyíltan nem lehet, legalább konspirálva, belül készüljetek a modern civilizáció összeomlására, az ország népének megmentésére! Próbáljatok minél kevesebbet hazudni...