2009. november 30.

Dünnyögj egy új mesét, fasiszta EU-ét

A cím hatásvadász és bizonyára hibás, mert ha jól sejtem, se Mussolini fasiszta, se Hitler náci rendszerében nem voltak az állam hivatalnokai helyből mentesítve a rezsim bíróságainak eljárása alól.

Véletlenül a kurucon Lipusz Zsolt is ezzel a témával foglalkozik, most egyet is értek vele: A Mastrichti szörnyeteg. (nem tervezem, hogy blogom egy Lipusz-figyelővé alakul)

Egyik kedvencem, a Europe2020 honlapján érdekes csemegékre bukkantam.

A "think-tank" és elnöke ugyan nem minden téren "magamfajta", mégis nagyon hasznos. Pl. úgy jósolja és örökíti meg a modern világgazdaság és világpolitikai berendezkedés összeomlását, hogy egy szót sem ejt olajcsúcsról, erőforráskimerülésről, így nem igazán értheti az olvasó, miért is kell mindennek összeomlania. Politikai értékrendjében pedig Biancheri a Newropeans politikai kezdeményezés elnökeként azzal is indokolja az EU demokratizálásának szükségességét, hogy különben "szélsőséges, demagóg erők nyomulhatnának be a politikai légüres térbe", ami naív marhaság. Az ugyan tipikusan a szakadékot két lépéssel átugrani akarók hozzáállása, hogy egyrészt jogosan elutasítja az antidemokratikus maffia-EU bürokratikus szörnyetegét, meg a fennálló fogyasztói társadalom és világgazdaság, illetve politikai rendszer összeomlását elkerülhetetlennek tartja, mégis valami olyan Új Európáról ábrándozik, ahol a mai liberális világdogmák tankönyvii formájukban érvényesülhetnek, mindenki szereti egymást és megtanulja a másik nyelvét, stb. (a szlovák nyelvtörvény ellen nyilván fel kell lépniük ilyen elvekkel) A bevándorlókkal kapcsolatos elképzelésük, a "diszkrimináció tilalma" meg egyenesen marhaság.

De térjünk a lényegre, sajnos fizetős hírlevelük egyik érdekes pontja egybeesik korábbi értékelésemmel a törökök látványos külpolitikai manőverei kapcsán, az ismertetőből ennyi derül ki:

Törökország ébredése: fokozatos távozása a nyugati táborból

Kihasználva a (gazdasági) világrendszer jelenleg zajló válságát, valamint az USA és a domináns Nyugati Rendszer gyengülését, melyen az előző hatalma alapszik, Törökország belekezdett kulcsfontosságú geopolitikai érdekeinek újradefiniálásába. Az új prioritások, melyek készen állnak a 2012-es bevetésre, Ankara legalapvetőbb irányváltásához fognak hozzájárulni az ország 1952-es NATO-csatlakozása óta… (16.oldal)


írnak ugyanitt a nyugati államok elkerülhetetlen államcsődjéről, a várható hiperinflációról és agyonadóztatásról, meg "az amerikai és nyugati fogyasztó, mint a gazdaság motorja" jelenség kimúlásáról, meg arról, hogy ezek szerepét miért nem veheti át a kínai, arab, latin-amerikai fogysztó, miért nem menthető meg a rendszer.

De a legjobb elemzés ingyen, teljes terjedelemben az EU bürokratikus szörnnyé válásáról szól:Európai Bizottság: Tíz katasztrofális év az 1999-es nagy válság óta


Nem részeletezem, érdemes elolvasni, a lényeg, hogy az EU bürokráciája a háttérbe húzódva elhárít minden kísérletet, hogy bárkik ellenőrizhessék, mit művelnek a rájuk bízott hatalmas összegekkel, a Bizottság és az Európai Parlament pedig csak bábszínház.

A legmellbevágóbb részlet számomra az egészben az, amit először nem is akartam elhinni, hogy az EU-hivatalnokok élethosszig tartó mentelmi jogot élveznek az eurokrata döntéshozatalukkal kapcsolatos bírósági eljárásokkal szemben! Ez akkora botrány, hogy enyhén szólva nem értem, miért nem folyik a csapból is ez, beleértve pl. a Jobbik három európai parlamenti képviselőjét. A dolog nem tévedés:

12006E/PRO/36

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés (Konszolidált változat) - E. Az Európai Közösséget és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt jegyzőkönyv - (36.) Jegyzőkönyv az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről (1965.)

Hivatalos Lap C 321 E , 29/12/2006 o. 0318 - 0324


V. FEJEZET

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TISZTVISELŐI ÉS EGYÉB ALKALMAZOTTAI

12. cikk

Az egyes tagállamok területén a Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai állampolgárságuktól függetlenül:

a) a szerződéseknek az egyfelől a tisztviselők és egyéb alkalmazottak Közösségekkel szemben fennálló felelősségével kapcsolatos szabályokra vonatkozó rendelkezéseire, másfelől a Bíróságnak a Közösségek, valamint a közösségi tisztviselők és egyéb alkalmazottak közötti jogvitákkal kapcsolatos hatáskörére vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel, hivatalos minőségükben végrehajtott cselekedeteik tekintetében, szóbeli vagy írásbeli megnyilatkozásaikat is beleértve, mentességet élveznek a bírósági eljárások alól. Ez a mentesség hivataluk megszűnését követően is megilleti őket,Tegyük ezt az összes kenetes, álszent európai demokrácia- átláthatóság- emberekhez közeli döntéshozatal- és hasonló dumák, blablablák és az EU-tagállamokban bevethető EU-csendőrség mellé és előttünk áll az európai történelem legravaszabb zsarnokállam-szörnyetege, amely olyan ügyesen álcázta magát, hogy a leigázottak önként szavazták meg mindenhol saját rabszolga-státuszukat!

Még Morvai Krisztináéktól se hallottam soha erről a vérlázító mentelmi jogról, a törvény előtti egyenlőség e sárbatiprásáról.
Ideje, hogy szóba hozzák!