2011. október 2.

Legyen Böjte Csaba Testvér a Nemzet diktátora!

Antalffy Tibor bá blogbejegyzése provokálta ki belőlem, hogy megosszam olvasóimmal e gondolatomat, javaslatomat.
Tibor bá eléggé fellelkesült blogján az Orbán Viktor-ellenes tüntetések láttán a "Magyarország végre megmozdult" c. bejegyzésben.
Természetesen elég régóta egyetértünk abban, hogy Orbán Viktor enyhén szólva nem ideális vezető, sőt kimondottan veszélyes alak az ország élén épp ilyen drámai időszakban, amikor az emberi történelemben először, egyedülállóan egy globális civilizáció omlik össze, elérve a modern (ott, ahol) jóléti társadalom alapját képező erőforrásbőség idejének végéhez.
Az én fő vádam az illető ellen az, hogy a Hofi-féle "Hányat fialt a koca" c. klasszikus viccet teljesen megvalósítja, minden olyan szervezetben, aminek eddig az élére került (előbb a Fidesz, majd az egész ország) módszeresen kiiktatja a kritikát és a kritikusokat, elvágva ezzel a rendszer működésének zavaraira, vagy a változó külső környezetre vonatkozó visszacsatolást, az irányítási korrekciót lehetővé tevő valós információk útját. Ez a vezetői hozzáállás a rendszerelmélet szerint a rendszer pusztulásának, vagy legalábbis nagyon súlyos válságának receptje.
Az ok Orbán személyisége, amelyet én egy az egyben pszichopatának minősítek. Sajnos látnunk kell, hogy a minden szempontból fenntarthatatlanná fejlődött modern társadalom egyik alapjellemzője, hogy a hatalom csúcsaira lényegében csak psziho- és szociopatáknak van esélye feljutni, Gyurcsány, valamint előtte és utána Orbán karrierje ezt önmagában is bizonyítja. Bajnai mint egyén pszichopatának nem tűnik, szociopatának viszont nagyon súlyos eset. A jelenség természetesen nem független a modern társadalmak kialakulása mögött évszázadok óta álló globális háttérhatalom céljaitól és eszközeitől, de ezt a kérdést inkább meghagyom a "Kitalált Újkor" blogra.

Ehhez képest az a demonstrációsorozat, ami most Orbán ellen megindult, enyhén szólva nem a nemzet legjobbjainak mozgalma egy hitvány vezető ellen, hanem vagy ugyanolyan hitványak, vagy még hitványabbak harca a konkurencia ellen:
Nem Dopeman volt az egyetlen híresség, aki megjelent a Kossuth téren. A tömegben ott volt többek között Lendvai Ildikó, Horváth Csaba, Karácsony Gergely, és természetesen nem maradhatott ki Gyurcsány Ferenc sem. Amikor feltűnt az Alkotmány utca sarkán, hirtelen nagy csődület támadt körülötte, az emberek fényképezték, aláírásokat kértek tőle, és a legtöbben láthatóan őrültek neki, “ő legalább el mert jönni”.”
Ez a ballib globalista banda nekem ne váltsa le Orbán Viktort, aki vagy álnemzeti globalista ügynök, vagy pszichopata király-önjelölt, de eddigi kormányzása idején bizonyos ügyekben azért még mindig egy-két fokkal nemzetibb és racionálisabb volt, mint Gyurcsány. Igaz, erre inkább első kormányzása idejéből tudunk példákat hozni, a második eddig szinte szakadatlan ámokfutás. Pedig hol van még a válság, a globális összeomlás sűrűje!
Hol? Sajnos lehet, hogy nem messze...

Ősidők óta alkalmazott elv egyébként valamennyire népképviseleti, vagy oligarchikus kormányzatú államokban, népeknél, pl. a Római Köztársaságban is, hogy az állam, a nép létét fenyegető válsághelyzetben diktátort választanak, hogy teljhatalommal vezényelje a válság túlélését. (alapvető elvárás, hogy a vész elmúltával, dolgavégeztével adja vissza a teljhatalmat...)
Természetesen lehet azt mondani, hogy nekünk nem kell diktátort keresgélnünk, hiszen Orbán Viktor szemmel láthatóan király akar lenni, akkor a legegyszerűbb megoldás, tudomásul venni e vágyát és megkoronázni, azonban ez a megoldás épp a fentiek miatt nem megoldás, mert Orbán Viktor a feladatra személyisége, elmeállapota, erkölcsisége miatt nem tűnik alkalmasnak. Mármint arra a feladatra, hogy a nemzet, az ország, a nép a lehető legkisebb veszteségekkel vészelje át a globális összeomlást és álljon rá egy új, fenntarthatóbb pályára, berendezkedésre, életformára.

A helyére magukat ajánló ballib szarházikból szintén nem nézhetünk ki semmi jót, nemhogy évtizedek, de szellemi, szervezeti és sokuk esetén biológiai elődeik révén évszázadok során bizonyították be, hogy ha alkalmuk nyílott rá, az országot, világot mindig fenntarthatatlanabbá tették, rombolták.

Tehát térjünk a tárgyra:  

Javaslom, hogy a Nemzet a válságidőszakra válassza diktátorául Böjte Csaba Testvért!

Nincs szükség hosszas indoklásra, mindenki eldöntheti világnézete szerint, hogy Csaba Testvér alkalmas-e e feladatra, csak három szempontot szeretnék kiemelni:

1. Életútja tanúsága szerint rendelkezik azzal az erkölcsiséggel, ami alkalmassá teszi a nemzet vezetésére a történelem eddigi legnagyobb, példátlan viharában. Az összes mai vezető politikussal ellentétben nála nem kell attól tartanunk, hogy pozícióját harácsolásra, dinasztiaalapításra használná fel. A hatalom birtoklására érettségének jele, hogy természetesen nem nyúl a hatalom után, nem száll versenybe a pozícióért, tehát normális körülmények között nem is választhatnánk őt.

2. Jelét adta, hogy tisztában van az erőforrásválság okozta összeomlással és a rábízottakat igyekszik az előttünk álló nehéz időszakra felkészíteni. Semmilyen vezető politikusunk nem beszélt erről ilyen nyíltan.

3. A csonkaország határán túli magyarként nem fenyeget az a veszély, hogy a többi határon túli magyart politikai eszközként akarná használni, bevándoroltatható munkaerőtartalékként, vagy hatalmát örökre bebetonozó, nemzeti demagógiával megtéveszthető szavazóbázisként. Nem valószínű, hogy rövidtávú politikai célok érdekében felelőtlen akciókba rángatná be őket, aminek hosszú távon ihatják meg a levét a kisebbségi lét kiszolgáltatottságában. Ide tartozik, hogy keresztényi alapon testvéreinknek tekinti a szomszéd, illetve a magyarsággal együttélő népek tagjait is, tehát a hivatásos politikusoktól várható viselkedéstől eltérően bizonyára nem lenne partner ahhoz, hogy az összeomlás okozta népharagot, feszültségeket etnikai konfliktusokba próbálja csatornázni. (Viszont javasolni kell szomszédainknak, hogy e csapda elkerülése céljából ők is csupa román, szlovák, stb. "Csaba Testvért" tegyenek meg diktátoraiknak...)

Akinek tetszik a javaslat, terjessze, legyen ez egy alternatív kormányzatjavítási mozgalom az Országház környékén zajló, a politikuscsőcselék leghitványabbjai által mozgatott felforgatással szemben!