2008. január 2.

4. generációs hadviselés a magyar utcán

Egy gyorselemzés a petárdázóverők akciójáról:

A dolog világosan beleillik az állami erőszakmonopólium szétmállásának trendjébe.

Ugyan szörnyű fejlemények rémét vetíti előre, de amíg az állam elmulasztja kötelességei teljesítését a békés polgárok megvédelmezése terén, addig én se tudok jobbat, mint hogy a civiltársadalom kénytelen az önvédelmet, rendfenntartást saját kezébe venni.

Ráadásul kirajzolódik egy nem szándékolt következménye is a ballib hatalom és közeg esztelen fellépésének a Gárda ellen. A szerencsétlen hülyék nem fogták fel, hogy az általuk betiltani, eltüntetni akart gárda a maga szervezett, katonás, fegyelmezett formájával egy egészen
kezelhető, vezetői által kézbentartható formációnak indult, ahová a tagokat bizonyára megválogatják, ahol helytelen viselkedés, a központi elvektől eltérő magatartás esetén számítani lehet a renitens tagok kizárására, vagy megfegyelmezésére. A hatóságok, a politika azt üzente erre, hogy ilyen szervezetet nem tűr meg, betiltását kezdeményezi.

De mivel a Gárdát nem önkényesen találták ki valamilyen politikai feltűnési viszketegségben szenvedő kalandorok, hanem a korszellemből fakadó tömegigény volt/van/lesz rá (a válságba csúszó társadalom beilleszkedett tagjainak a közbiztonság drámai romlásától való rettegése), ezért az egyetlen, amit a hatalom megszüntethet, a rendezett, szervezett, központosított, átlátható, fegyelmezett szervezeti forma!

A betiltási eljárás és a legutóbbi, petárdázók elleni fellépés tanulsága az önkézbe vett igazságtevésben részt venni hajlamos egyének számára az, hogy kerülni kell az állam által könnyen azonosítható, központosított szervezeti formát, a járható út az iraki és más felkelők által alkalmazott laza, informálisan alkalmilag koordinált, kisebb, önálló partizánegységek formája, az úgynevezett "negyedik generációs hadviselés". Korunk leghatékonyabb gerillaharcmodora. Esetleg felmerülhet még számukra a Hezbollah-modell, ahol megvan ugyan a szigorú katonai fegyelemre épülő központosított, hierarchikus felépítés, de illegálisan, konspirálva, a nyilvánosság előtt rejtve.

Az ámokfutó, országháborító ballib elitnek elég volt meglendítenie hóhérbárdját, hogy levágja az önvédelmét saját kezébe vevő társadalom-sárkány egyetlen Gárda-fejét (mellette persze máris ott voltak a kisebbek, a Nemzeti Őrsereg, stb) és egyből elkezdenek kinőni a további fejek!

Sajnos a válsághelyzetre felkészületlen, a továbbtartó "boldog békeidők" ábrándját kergető politikai elitbe beletartozik a Fidesz is, a Gárdától is elhatárolódott, ahelyett, hogy megpróbálta volna tovább vinni korábbi helyes mederbeterelő kezdeményezését a pártok feletti Honi Gárdáról, amit persze Nemzetőrségnek kellene nevezni.

Az újév táján szokásos előrejelzések terén nem áll módomban szépet-jót ígérni, a fenti jelenség világosan mutatja, hogy tovább folyik és nyilvánvalóan felerősödik az az eróziós, szétmállási trend, ami a rendvédelem, közbiztonság mellett az élet minden területére kiterjed, az egészségügyre, a nyugdíjrendszerre, a munkalehetőségekre, a biztonságos élelmiszerellátásra, stb.

Szétmállik a jóléti társadalom (ne lázadjon senki, hogy szerintem is "nagy a jólét", igenis nagy, ahhoz képest, amilyen nemsokára lesz!), sőt, ha nem vigyázunk, szétmállik úgy általában a társadalom!

Azt pedig nem lehet túlélni...