2013. június 4.

Ángyán a szómágia őstehetsége? A "PATKÁNY"-kép karriert csinálhat, rajtaragadhat a rezsimen...


„A patkánnyal nem szabad megpróbálni megütközni a csatornában, mert ott ő van előnyben.” „Meg kell próbálni kihozni a fényre. Fél tőle! Visszahúzódik!” 


Az utóbbi időben több irányból is a mágia felé fordult az érdeklődésem. Különféle forrásokból kezdett bennem tudatosodni, hogy a modern kor jelenségeit, vagy akár napjaink politikai machinációit, a tudatipar ármánykodásait, de még az olajcsúcs eléréséhez vezető tudományos-technikai forradalmat sem érthetjük meg a mágia tanulmányozása nélkül. Az egyik forrásom a már sokat idézett Greer "fődruida", aki az okkultizmus elég alapos beavatottja, ezirányú szakkönyvek szerzője, nem véletlen, hogy az általa vezettt szervezet leánykori nevén az "Amerikai Szabadkőműves Druidák Ősi Rendje".

Természetesen a mágia nem egészen azt jelenti, amit a legtöbben a mesék és hiedelmek alapján gondolnak róla, tehát a természeti törvényeket áthágni képes varázstudást, akár elhiszik a mágia jelentését így képzelők, hogy létezik ilyesmi, akár nem. Greer egy tanulságos írásában, mely csak a benne felcsillanó módszertana miatt érdekes, nem pedig a progresszív-balos mozgalmár-közegnek osztogatott elvi iránymutatásai miatt, elárul egy keveset a mágia lényegéről, módszereiről. (És persze egyéb írásaiban, blogbejegyzéseibben is gyakran megteszi ezt, pl. itt.)
John Michael Greer: Politikai változás kulturális mágia útján

Dion Fortune (Violet Firth Evans), a huszadik század egyik legnagyobb mágia-teoretikusa a mágiát úgy definiálta, mint “a tudat szándékos megváltoztatásának művészete és tudománya.” Bár a mágia, ahogy én értelmezem, inkább egy mesterség, mint művészet, vagy tudomány, az alapelv érvényes. A mágia médiuma a tudat — a saját tudatunk, más embereké, valamint (ez már vitatottab, legalábbis a modern ipari társadalom kultúrájának világnézete szerint) különféle nem emberi entitásoké. A mágia eszközei az akarat, képzelet és magának a tudatnak a belső struktúrái, melyek a szimbólumok és rítusok formális mintázatából állnak össze.  A mágia céljait a konkrét mágus határozza meg.

Mindennek a társadalmi változásra és általában a társadalomra vonatkozó jelentőségét a néhai Ioan Culianu, a mágia kisszámú jelentős modern kutatójának egyike fejtette ki hatásosan, aki egyúttal egy hozzáértő mágus is volt. "Erósz és Mágia a Reneszánsz idején" c. úttörő könyvében (1984) Culianu azt állította, hogy a modern reklám a mágia egy formája, és szerinte a modern fogyasztói társadalmak “varázsló-országoknak” tekinthetők, melyekben a társadalom feletti uralmat nem elsősorban erőszakkal tartják fenn, hanem mágikusan feltöltött képek útján. Ez egy lényeges észrevétel; amikor az emberek például egy buborékos barna cukros vizet identitásuk és emberi értékeik forrásának tekintenek, hasonlóságuk a tündérmesék megbabonázott szereplőihez nem véletlen. Szó szerint el vannak varázsolva.

Azok, akik nincsenek hozzászokva a mágia fogalmához, könnyebben elképzelhetik a varázslást történetekként. Valóban, a mágia nem kis része felfogható mesemondásként, történetmesélésként. A mágus szimbólumokat és rítust használ egy sztori elmeséléséhez és azt olyan lebilincselően teszi, hogy a hallgatók elhiszik, hogy az valóságos — majd ezután valóra váltják a saját cselekvésükkel. A mágikus összecsapás egy történetmondók közötti harc, melyben mindegyik mágus igyekszik definiálni egy közös valóságot a céljait legjobban szolgáló történet kifejezései által. A globális nagyvállalati rendszer és az antiglobalista aktivista közösség közötti kűzdelem Culianu megvilágításai alapján felfogható ellentétes sztorikat mesélő mágusok harcaként. 

(Nem tartozik szorosan mai témánkhoz, de a fentiek alapján továbbléphetünk az Ördögűző blog tárgyának megértése felé is, hogy miért árasztják el az okkultisták a világot a saját szimbólumaikkal, például épületekbe csomagolva, illetve a Kitalált Újkor témája felé, hogy miért hamisítják, illetve befolyásolják mágusok a történelmet és milyen mágikus eszközként szerepelnek  - jó és gonosz célokra egyaránt -  a vallások sztorijai. Kapásból a mágikus sztorinak a hatása alá kerülő elvarázsolt közönség általi valóra váltására egy jó példa a Purim meséjének megelevenedése. A zsidó és keresztény vallások folyamatos harca egy tipikus mágikus összecsapás, egy kivételesen hosszú történelmi korszakon át. Bár a kereszténység mágiája az utolsókat rúgja...)

Még egy témánkhoz kapcsolódó részlet az írásból, itt hangsúlyozottan nem az az érdekes, hogy Greer, akit ezért (enyhén szólva) nem is tartok minden téren példamutatónak, a destruktív feminista mozgalomnak és a tágabb "progresszív" siserehadnak ad tanácsokat (bár ezek fellépése a rablókapitalista multik uralma ellen önmagában rendben van, ahogy ezt a hazai LMP kettőssége is jelzi):
I. A tárgyiasítás varázslata

(...) Starhawk esszéje: “A Globális Igazság feminista nézőpontja” (45-50 old.) egy másik fajta tárgyiasítást mutat meg a gyakorlatban. Starhawk egy tehetséges mágus és esszéje a névmágia jó példája. Válaszolva az állításokra, melyek szerint a világ problémáit a saját érdekeiket a neoliberális ideológia zászlaja alatt megvalósító globális nagyvállalatok okozzák,  azt állítja, hogy a multi nagyvállalatok és a neoliberalizmus egyaránt csak a patriarchátus formái. Az átnevezés ezen aktusa által a multiellenes nyelvezetet és helyzetelemzést a sok könyvében ügyesen védelmezett feminista filozófia alá rendeli.

(Vagyis a saját terepére igyekszik átteni a hadszínteret, ahol ő van otthon.) A fenti példából nekünk most csak annyi érdekes, hogy a "mágus" (vagy nyugodtan idézőjel nélkül) a hatalmába keríti a valóság egy jelenségét azáltal, hogy saját, új nevet ad neki.

Ángyán egy ösztönös mágustehetségnek tűnik, mert nagy eséllyel sikerült az Orbán-rezsim eredeti felhalmozó, birtoképítő-zsákmányoló tevékenységével szembeni tömeges, de szervezetlen és amorf érzelmeket egy látványos, (talán) tömegek képzeletét megragadni képes képbe, imázsba foglalnia, ezzel szimbolikusan megjelenítenie. A rutinos hivatásos ellenzéki pártpolitikusoknak, pártoknak sem a rezsim baloldali, sem jobboldali ellenzéke részéről nem sikerült eddig ilyen hatásosan az ellenérzések tárgyát, a parlamentarizmus szabályait többnyire csak látszatként betartó harácsoló egyeduralmi gépezetet egyetlen nagyerejű szimbólumba, illetve tömör verbális képbe foglalni, mint amilyen a csatornájában uralmi pozícióban levő patkány, melynek ellenszere a fény.

Mágusok csatája: Szabadságharcot vívunk! - Gyere ki a csatornából!

Természetesen az ellenfél lepatkányozása és a sötétség-fény párhuzam alkalmazása, a sötétségé az ellenfélre, a fényé a Jó erőire egy cseppet sem hallatlan újdonság, sőt, azonban mégis feltűnő, hogy milyen természetességgel sikerült ezt Ángyánnak most bevetnie. A profiknak ugyanis nem sikerült eddig semmi hasonló...  A "maffiacsaládok", vagy "latin-amerikai birtokstruktúra" kifejezések csak félig tartoznak ide, ugyanis e kifejezések gyakorlatilag egy az egyben az eredeti jelentésük értelmében reálisan leírják a hazai jelenséget, amikre Ángyán alkalmazza őket, tehát ezek  - kétségkívül találó és szintén hatásos - alkalmazása nem minősül mágiának, csak a dolgok néven nevezésének. Igaz, a profi politikában, a spektrum nagy részében (nagyrészt a Jobbik kivételével, de náluk se minden témában) már ez is ritkaság.

Amennyiben a magyar politika nagy kűzdelmei főleg, vagy kizárólag a "mágikus összecsapás" kereteiben zajlanának, Ángyán a maga természetes mágikus karizmája révén a siker esélyével folytathatná tovább ezt a harcot. Azonban a harc nem valamiféle "fair play" szabályai szerint folyik, hisz épp erről szólnak Ángyán vádjai is a maffiacsaládok ellen, mivel az ilyen rendszerkritikus vélemények egyik fő terepe az internet,  a rezsim logikusan igyekszik eltömni ezt a csatorna tetején fényt beeresztő nyílást is, a már a trafiktörvénynél is megszokott módon az ifjúság védelme ürügyével, a cél a gyerekpornó megszüntetése:
Korlátozhatják az internetet

"A jövőben a bíróságok elrendelhetik egyes, külföldi szervereken lévő internetes adatok elérésének blokkolását.  A büntető tárgyú törvények erről is szóló - a kormány által kezdeményezett - módosítását hétfőn a Fidesz-KDNP támogatásával fogadta el a parlament.
A változtatás lehetővé teszi a külföldi szervereken lévő adatok időleges vagy végleges hozzáférhetetlenné tételét."

"A jogszabály indoklása szerint egyre nő az interneten keresztül elkövetett bűncselekmények száma, és különösen kiszolgáltatottak a gyerekek. Ezért a kormány a kiskorúak szexuális bántalmazása, kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni fellépés lehetővé tétele érdekében kezdeményezte a változtatást."

Nem kérdés, hogy a gyerekpornó aljasságával szemben fel kell lépni, ahogy az ifjúság egészségét is védeni kell a cigarettafüsttől, de hogy itt mennyire komolyan ez aggasztja a kormányt, az egyértelmű:

Ángyán: a csatornában a patkány van előnyben
"Egyetértek azzal, hogy ez egy elképesztő helyzet" – fogalmazott Ángyán, aki szerint a parlamentben azt sem tudja az ember, hova nézzen, amikor azt hallja, hogy "a trafiktörvénnyel az ifjúságot akarjuk védeni", és közben mosolyog az előterjesztő képviselő, mert maga se hiszi el amit olvas. "De felolvassa, a fagylattal és a mindenfélével, családoknak munkahelyek, nem tud az ember hova nézni".
Természetesen a tömegek tudatát befolyásoló tömegmédia-tömegmágia közvetítése nélkül az ilyen eredeti szimbólumalkotó képesség se érne sokat, érdekes, hogy Ángyán május 22-i szavaiból a Hírháttéren június 3-ra lett hír, amit aztán például a kurucinfó utánközlése (külföldi szerver, gyermekpornó!) spriccelt szét, sőt, Ángyán említi, hogy Szolnokon már régebben használta ezt a képet. Bizonyára ő is hallotta ezt korábban másoktól, más témára, nem a "Fidesz" föld-, trafik-, stb. mutyijaira, a sajtógépezetben pedig csak most kaptak észbe valakik, hogy ebből hírt kell csinálni... Azonban eddigi életútja alapján Ángyán semmiképpen nem tűnik felépített figurának és nincs okom feltételezni, hogy például ezt a látványos patkány-képet hivatásos tömegmágia/média-szakemberek adták volna a keze ügyébe.

A lényeges kérdés azonban az, hogy miért nem fogadható el az Orbán-rezsim újfeudális hatalmi bázisépítése? Vajon többek között az olajcsúcs ismeretében nem tekinthetjük ezt elkerülhetetlenül szükségesnek az ország fenntartása, a modern világ összeomlása alatti és az utánra való átmentése céljából??? Hiszen e blog is azzal a címmel indult, hogy "Vissza a jövőbe!"! Mivel nyilvánvaló, hogy a modern társadalmi struktúrák is az erőforrásbőség, konkrétan az olcsó olaj következményei, ennek eltűnése miatt nem maradhatnak fenn.

Viktornak mindig igaza van! Szabadságharcunk győzni fog!
Természetesen a kérdés megválaszolásának nem az a tétje, hogy ha "nem fogadható el" akkor "megdöntjük" a rezsimet, ilyen téren nincsenek illúzióim. A tét csak annyi, hogy saját szellemi autonómiánkhoz ragaszkodva legalább a magunk számára egyértelművé tesszük-e, hogy ez nem a mi kormányunk, vagy beállunk az önámító agymosott szektatagok tömegébe, a Bandik közé, akik "majd még többet dolgoznak" és akiket ezért jutalmul az Állatfarm vezető disznói eladnak lókolbásznak, ha többet már nem tudnak dolgozni. Belőlünk is lehet még lókolbász, de legalább ne legyen illúziónk, hogy a lószanatóriumba visznek minket. Ha ez a szabadság maximális lehetősége, használjuk ki... (Akinek van lehetősége bekapcsolódni a birtokszerzésbe, annak persze teljesen mást jelent a szabadság.)

Orbán és épülő hűbéri piramisa nem az erőforrásbőség megszűnése utáni magyar jövőt szolgálja, mert a társadalomnak a régi-új viszonyokhoz való alkalmazkodása elősegítése helyett kontraproduktív, élősködő,  a többség érdekén átgázoló zsákmányszerző politikát folytat és ennyiben az okkultista erdélyi rablófejedelmek ön- és közveszélyes politikájának reinkarnációja.

Önmagában az újfeudalizmus nyilván elkerülhetetlen... De lehetne jobban csinálni és jobban kellene csinálni, az arisztokrácia és a társadalmi hierarchia felsőbb szintjeinek azon hagyományos eszménye alapján, hogy rangjuk, birtokaik, előjogaik a társadalom vezetésére, irányítására jogosítják fel őket, nem annak gátlástalan kirablására. Hogy kötelességeik vannak a társadalommal szemben, melynek kivételezett tagjai.

Az erőforrásszegénységhez való alkalmazkodás egyik legfőbb feladata a vidék visszafoglalása, újrabenépesítése aktív, gyermekes magyar családokkal, egy ilyen nemzetmentő, megtartó program egyik alapvető eszköze lehetne az állami tulajdonban levő föld. Az orbáni elit birtokharácsolása épp ezt a túlélési programot teszi lehetetlenné, a magyarság várható nagyarányú pusztulása neki ezért nem nagy ár:
Ángyán: A patkányt ki kell rángatni a csatornából

„Úgy népesítette be a 2400-as tehenészetét, hogy a környékben négy telepet megszüntetett. Ez a multinak is módszere, ha betelepül valahová, akkor a környékben a kicsik tönkremennek” – magyarázza Ángyán. – A négy telepen 150 munkahely szűnt meg, ugyanakkor létrehozott 58 munkahelyet a zenélő tehenészetben és felveszi rá a támogatást, mert ő létrehozott 58 munkahelyet.” 
A Patkány az egész országot igyekszik csatornává változtatni, mert ott érzi jól magát, az a természetes élettere.

A "szabadságharc" retorikája természetesen az azzal ellentétes gyakorlati cselekvés tényét eltakarni kívánó szómágia trükkje, szemfényvesztése. Mint látjuk, egyelőre tömegek körében hatásos, sokakat elvarázsol. A mi ellenmágiánk célja, hogy saját magunk, tudatunk körül egy bűvkört húzzunk, hogy ránk ne legyenek hatásosak I. Viktor és hivatásos mágusai (pl. Birnbaum és Finkelstein) varázsigéi. Ángyán ellenvarázslata annak kísérlete, hogy tömegeket is megpróbáljon kivonni a kormányzati mágia hatása alól és szembeállítsa őket azzal egy másik varázslatos kép által vezetve... Greernek igaza van, a mágia önmagában valóban egy mesterség, amit lehet jóra és rosszra használni. (ő maga nemcsak jóra használja!)Kapcsolódó bejegyzés a Kitalált Újkoron: Birtokharácsolás az államhatalom vezető pozíciójából - egy Nagy Előd

94 megjegyzés:

kételkedő írta...

Ángyán ellenmágiával harcol a "patkány" ellen, az oldalán viszont sátánisták állnak?
Még alaposabban nem olvastam át a jelen posztodat, de nagoyn örülök neki, addig is

Ezt a hozzászólásomat áthoznám a Kitalált Újkorból:


Mit lehet tenni akkor, ha van egy ügy (a földtörvény megakadályozásának ügye, megakadályozni a földmutyit, hogy a termőföld a külföld illetve az oligarchák kezébe jusson), és ezt olyanok képviselik, mint Ertsey Attila építész, aki viszont Makovecz tanítványa, és saját maga írja a saját nézeteiről: "építészként mesteremnek tekintem Makovecz Imrét. Szemléletem forrásának tekintem a
Rudolf Steiner által alapított antropozófiát, melyet Makovecz Imre és Kálmán István révén ismertem meg." Ez nekem több, mint gáz, ugyanakkor ők szervezik a földtörvény ellenes tüntetéseket is:
http://greenr.blog.hu/2013/06/05/te_magad_legy_a_media_junius_10-en_elveszik_a_hazank_foldtorveny_tuntetes_videofelvetelek
(mondjuk nem értem, Ángyán József miért ilyenekkel áll össze, lehet, hogy nincs más?). A videókból ítélve ez is egy személyében erősen zs társaság, nekem a Váralja Szövetség meg az Élőlánc olyan, mint egy skizofrénia, amit mondtanak, az áll, szimpatikus, akik mondják viszont, azok, hát... vagy nekem vannak előítéleteim?
Mit lehet ilyenkor tenni? Tüntetni velük, vagy hagyni, hogy a kormány akarata érvényesüljön? Én itt is háttérhatalmi érdekeket sejtek, neked mi a véleményed? És Ángyánról?" Köszi. Kételkedő

Bobkó Csaba írta...

Akkor én is áthozom ide a Kitalált Újkorról:

Természetesen a háttérhatalom mindenhol kontrollálni igyekszik az "antiglobalista" mozgalmakat is és gyakran maga alapjt ilyeneket. A zsidók minden rendszerellenes dologban ott nyüzsögnek definíció szerint, hiszen, mint magukról is hangoztatják különféle írástudóik, a zsidó világnézet lényege a minden ellen lázadás.
Az ökológiai mozgalmakat is erősen kontrollálják különféle okkultisták és zsidó körök, részben átfedésben.
Ángyán kiállása nekem őszintének tűnik, hogy a szemeiben csillog valami megszállottság, azt nem csodálom, átlag hétköznapi ember nem vállalna ekkora kockázatokat ilyen elszánt bandával való nyilvános szembeszegüléssel. Ettől még magától értetődő, hogy rossz szándékú, vagy ilyenek által irányított körök igyekszenek őt is befogni a saját szekerükbe. Majd meglátjuk, mi sül ki az egészből. Annyi mindenesetre máris pozitív az egészben, hogy a föld-, dohány, szesz- és ki tudja még milyen ügyi belső gyarmatosítási folyamatról nyjltan lerántotta a leplet egy szakértő, korrekt bizonyjtás útján. Ezt nem lehet kitörölni az emlékezetből, bármi is történik ezután és bárkik is sündörögnek Ángyán körül.
---------------

A bejegyzésben igazából két téma van, mert egy kicsit kapcsolódnak, de a mágia kérdése az Ángyán-ügytől és az orbáni gyarmatosítástól függetlenül is érdekes, pl. a nemzti történelmi tudatunkért vívott "kuruc-labanc összecsapás", vagy a vallások jelenségének, egymással harcban álló vallások kűzdelmének megértéséhez is. Ismert az "okkult háború" kifejezés is.

Cinikusnak hangzik, de abszolút józanul a "mi a teendő" kérdésre csak a régi (AIDS előtti) vicc ugrik be: Mire kell vigyázni a gruppenszexnél? Hogy ki ne maradjunk belőle...
Én kimaradtam, ezért most szidhatom a gonosz rezsimet. De úgy tűnik, ha ezt a bandát netán el is sodorná valami népfelkelés, vagy riváliss banda, a győztes mindenképpen újfeudalizmust csinál majd. Nem hiszem, hogy tüntetéssel bármit el lehetne érni, ha okkultisták viszik a zászlót, ha őszinte jóemberek.

Azért én is irogatok itt, amíg lehet. Pedig inkább be kellett volna vágódni familiárisnak egy helyi Fidesz-báróhoz... :-)

kételkedő írta...

Orbán "hűbéri piramisa nem az erőforrásbőség megszűnése utáni magyar jövőt szolgálja"
Ez így igaz! Inkább arról van szó, hogy a háttérhatalom (és a banktőkével összefonódott földoligarchákkal kapcsolatban egy percig se gondoljuk, hogy ők nem részei a háttérhatalomnak: Ángyán is megmondta, nincs különbség "nemzeti"és "külföldi" tőke között) érzékeli a pénzrendszer rövides összeomlását, így hát a tényleges, jövőbeli erőforrásokba, pl a termőföldbe, ingatlanokba, reális anyagi javakba fektet, azokat akarja elzabrálni az istenadta néptől. Ez az a pont, ahol a "devizahiteles" ügy és a földügy összekapcsolódik, és a jövő szempontjából központi kérdés lesz. Ezért támogatom Ángyánt és Káslert egyszerre, akkor is, ha látszólag nincs kapcsolat (bár Kásler támogatja a földügyet!).
A most alakuló feudális piramis pedig nem a lakosság ellátását fogja szolgálni nyilván, hiszen - Ángyán is megmondta - a nagybirtokon termelt élelmiszer ott fog elkelni, ahol a legtöbbet fizetik érte, nem a helyieket fogja etetni (ahogy a családi gazdaságok nyilván tennék).
Érdekes, hogy (szerintem egymástól függetlenül) Ángyán és Kásler is az Igazságot, más szóval a Fényt tekinti a sötét erők legnagyobb ellenségének. Valószínűleg azért, mert így van: ha a fejek megvilágosodnak, ha óriási nyilvánosságot kapna mindez, akkor valóban lenne tömegerő a változtatáshoz. A legnagyobb ellenségünk az a sötét közeg, ahol a patkány jól érzi magát.

kételkedő írta...

Még egy gondolat: újfeudalizmus lesz, de nem mindegy, mennyire fog ez alulról építkezni, és mennyire központilag szervezett lesz. Ugye, nagy a különbség az önellátó falvak spontán szerveződő "feudális" rendszere és az "integrátorok" nagybirtokrendszere között.
A tüntetésnek önmagában tényleg nincs értelme, de a békés tömegerő, ha elég nagy, elsöpörheti a rendszert. De nagyon kell óvakodni a felforgatóktól, és ha megindul a tömeg, nem tudom, ez kiküszöbölhető-e.
A felvilágosítás pedig igen: alapvető fontosságú, hogy világosság gyúljon a fejekben! Úgyhogy én kérlek is, hogy írjál, minél gyakrabban:)

Bobkó Csaba írta...

A Fényre hivatkozás persze nálunk bekapcsol egy vészlámpát, hiszen ez a régi gnosztikus-kabbalista-Felvilágosodott felforgatók retorikája, a szabadkőműveseké, stb. De természetesen a keresztény szimbolika is használja, ahogy sok mást is.

Egyfajta hűbériség kiépítése az olcsó olaj eltűnése után, közben elkerülhetetlennek tűnik, bár inkább óriási káoszra és ennek következtében óriási népességpusztulásra számítók, lásd pl. elszálló atomerőművek tömege, de ennek megakadályozásához is kellene egy erős, a mainál "feudálisabb" modellű régi-új államszervezet.
Ezen a blogon régen feltettem a kérdést, hogy az összeomlás vajon svájci mintájú paraszt/kisgazda-köztársaságot (akár királlyal), vagy jobbágyrobotoltató nagybirtokosok feudális államberendezkedését hozza el. A vágyam az első volt és ma is az lenne, a fejlemények azt mutatják, hogy esélytelen.

Az orbáni királyságépítés nem a társadalmat, a hazát, a "nemzetet" (ha lenne olyan!) szolgáló, hanem belső gyarmatosító jellege talán a trafikosok kisemmizésével lepleződött le végre teljesen egyértelműen. Amikor nem külföldi multikat sarcoltak meg, hanem magyar kisegzisztenciákat raboltak ki tízezrével. (Bármennyire is öngyilkos dolog eleve ilyen egzisztenciákat tízezrével a tüdőrák árusítására alapozni, de ez a rezsim nagy eséllyel elveszi még egészséges holmit termelő, áruló családok tulajdonát is)

Hogy a külföldi és hazai tőke között nincs különbség és régen se volt (ezt majd a Kitalált Újkoron igazolom történelmi példákkal) az arra világít rá, hogy a "nemzet" fogalma alapvetően egy fikció. A Mágia egyik trükkje, a valóság egy szeletének uralom alá hajtása azáltal, hogy nevet adtak neki...
Én azért el tudok képzelni egy olyan földbirtokos, stb. elitet, melynek eszményei, értékrendje magában foglalja, hogy kötelességük van a társadalom egésze és a piramisban alul levők iránt. Vezetniük kell az alájuk rendelteket, de nem rabszolgaként kizsákmányolni. Ez ( a hatalmon levők viselkedésének rabló, vagy erkölcsös modellje) ősidők óta ütközik a történelemben, napjaink eseményei csak igazolják, hogy a történelem természetesen nem ért véget. A történelem tipikus intenzív "eredeti felhalmozás"-korszakainak egyikébe léptünk...

kételkedő írta...

Mit szólsz pl egy "Szentkorona értékrendhez" ill "történelmi Alkotmányhoz"? Annak egyáltalán nem volt nemzeti alapja. Persze, csak idézőjelben, a mágia szintjén ;-)

Bobkó Csaba írta...

Nem vagyok ellensége úgy általában a szimbólumoknak, egy közösség, pl. egy ország népe összetartozását is ki kell fejezni szimbólumokkal. A Szentkorona és pl. a Szent Jobb erre alkalmasak is, de leginkább a régebbi időkben szokásos módon, mondjuk ahogy Mária Terézia korában használták, vagy akár IV Károly koronázásakor. A ma burjánzó szentkorona-szófosás teljesen fétisizálja ezt a jobb sorsra érdemes jelképet az agymosó szekták módjára. Valahol a Szentkorona ilyen fétissé tételének a csodatevő zsidó Frigyláda a mintaadója. Tudom bizonyítani, hogy az agymosó Makovecz-Steinerista közeg a magyar koronaékszerekben épp ezt, az ősi héber szakrális szimbolikát igyekszik kimutatni. Erre nem vagyok vevő.
A Szentkoronatan és a Történelmi Alkotmány nem védte meg például Mohács után az országot a három részre szakadástól. Attól az elit józan politikai cselekvése védhetett volna meg, de az elit mással volt elfoglalva. Jókora része belső gyarmatosítással (mint ma is), Werbőczi meg a Szentkoronatan kidolgozásával... Csodatevésre nem alkalmasak a jelképek.

kételkedő írta...

Azért írtam "értékrendet" és nem magát a Szentkoronát. Nem hiszek a szakrális tárgyak mágiájában, legfeljebb az emberek tudatára gyakorolt hatásában. De ezt sok csaló, szélhjámos (pl Pap Gábor, Szántai Lajos meg a többi ezoterikusnak álcázott tudatbomlasztó) felhasználja, félreviszi. Az értékrend maga azonban, ami szerint a föld nem elidegeníthető, ami egyesíti a Kárpát-medence népeit, nem nemzeti és nem faji alapon, ami az élettere lakóinak elvileg garantálja a megélhetését, az szerintem jó lenne.

Bobkó Csaba írta...

Világos, de ez nem korlátozódik a Kárpát-medencére. Angolul a szakirodalomban ezt emlegetik stewardship néven.

gyuri55 írta...

Nagyon izgalmas téma, különösen a mágia és ellenmágia, kép- és szómágia témaköre. A hitre támaszkodó értelem felismeri és leleplezi a mágiát, mint Te, Csaba. - Az Ángyán-témához a másik oldalon már hozzászóltam, ott olvasható, reagálást is várnék rá. -
Kedves Csaba! Örülök, hogy kimaradtál... Mert van élet, éppen Te is bizonyítod írásaiddal - kívül is. Hát még a kihívottak gyülekezetében, Jézus Krisztus Királysága alatt! (nem vagyok szektás, csak hívő, akiben a lélek napról napra megújulásra vágyik...)
- Más: véleményem szerint a jelenlegi rendszer legnagyobb bűnét Bogár László kotyogta ki: „a magyar társadalomnak legalább harmada végképp elveszett, már semmiféle eszközzel nem lehet visszahozni őket a végső nyomorúságból… társadalmi szinten gyakorlatilag leírhatjuk őket… Nem akarnak dolgozni, de a munkaerő piac sem kér belőlük… Orbán Viktor látja ezt a csapdát, csak nem beszélhet őszintén a valóságról… Nem derülhet ki, hogy ezeket az embereket igenis ott kell hagyni az út szélén, mert ha nem így teszünk, akkor a többiek soha nem fognak célba érni.” - Ötödik éve nem nőttek a szociális juttatások, csökkent a munka nélküli milliók ellátása, legalább 30% a pénzromlás, miközben a felső harmad jelentős többletjövedelemhez jutott. Minden intézkedés az utóbbiaknak kedvez. Ehhez képest a trafik-ügy bagatell. A földügy súlyos botrány (Ángyán - szavai szerint - még bízik a hétfői csodában...)
Én arra számítok, hogy a világ-pénzrendszert hamarosan felváltja majd a világ-erőszak-rendszer...
Hogy mit tegyünk? Fogadjuk be a Vigasztalót, és Vele, amíg lehet, küzdjünk az igazságért, dolgozzunk szorgalmasan, gondoskodjunk családtagjainkról, gyakoroljuk az irgalmas szeretetet...

Bobkó Csaba írta...

Valóban, a föld-nagybirtoképítés azt is jelzi, hogy csak rövid távon számjtanak az oligarchák az EU-támogatásokra, igazából a modern pénzrendszer összeomlása után egy nyers erőszakon alapuló jobbágytartó birtokosgazdálkodásban gondolkoznak.
A mágia kérdéséről a komoly fősodor történészszakma peremén, de még belül már a 60-as években felvetettet pár szakember, hogy a modern kor Alapító Atyái a Reneszánsz Mágusok. Francis Yates a legismertebb, de érdekes (későbbről) a Greer által említett Culianu is. Ma nem emlegetik, hogy a modern tudomány és technika "csodáit" is kimondottan mágikus célkitűzésből fejlesztették ki pl. Bacon programja alapján, de már a korábbi reneszánsz "Mesterek" is ennek voltak előfutárai. A "Felvilágosodás" nagy Szentje, Giordano Bruno például a legsötétebb tudatmódosítási programokat alapozta meg kutatásaival, pl. a hírhedt MK-Ultrához vezető úton. Ezt az alakot tették meg jelképes antikatolikus, tágabban keresztényellenes Hősüknek a "haladó" erők, és a katolikus egyház démonizálása egyik eszközének egyúttal. A modern reklám, mint tömegmágia gyökerei is itt fekszenek.
A másik blogon valami problémám van, talán vírus, egyelőre nem tudok hozzászólni. Ángyánt én is régóta féltem, felmerül, meddig tűrik az oligarchák ezt a nyjlt kritikát, mely tömegekhez jut el.
Bogár kifecsegése valóban megdöbbentő, mármint, hogy kikotyogta, nem ismertem.

tom írta...

2010-ben a belső gyarmatosítás igényének még csak burkolt szinrelépésével majd elsöprő választási sikerével, a korábbi egyeduralkodó külső gyarmatosítási polítika komoly ellenféllel került szembe.A küzdelem végkimenetele kétséges ugyan ,ám az biztos hogy a többség számára egyik sem hozhat semmi jót.Mi mindenképpen vesztesek leszünk és már vagyunk is.Egyetértek azzal ,hogy a globális problémák miatt az orbámi belső gyarmatosítási koncepció hosszú távon sikeresebb lesz ,különösen itt ebben a térségben amely mindig is a perifériához tartozott.A nagy rendszerek müködéséhez szükséges energia -akárcsak a természetben- úgy az ember által teremtett mesterséges civilizációkban alapvető fontosságú hogy megfeleljen- tudjuk milyen- feltételeknek,különben vége a dalnak....Történelemben inkább a hanyatlás mint a bukás figyelhető meg,ráadásul a bukás után van talpraállási lehetöség a hanyatlás ellenben megállíthatatlan-a bukás esetén egy birodalom helyét átvette másik ám hanyatlás esetén nincs tovább.Ezért a római birodalom nem megbukott hanem évszázadokon át hanyatlott.Látjuk az eredményt.Szinvonal tekintetében különösen.A hanyatlás felismerésének és az arra adott válasz reakció jelének tartom azt hogy a polítikai ellitünk orbáni része -mint valami távoli provincia vezetö rétege igyekszik a válságokat kihasználva saját kiskirályságát építeni a helyi bennszülöttek elégedetlenségét manipulálva.Ángyán akkor teheti a legtöbbet az ország érdekében ha mindkét gyarmatosítási törekvésnek ellenállva kimarad pártpolítikából és kivülről támadja az egész rendszert,azaz nem mászik be senki csatornájába.Különben ő maga is -akarata ellenére -a rendszer részévé válik.

kételkedő írta...

http://mno.hu/mezogazdasag/a-magyar-fold-maradjon-magyar-kezben-1165675
Létezik ekkora pofátlanság? Úgy tűnik, a kormánynak tényleg a szómágia a módszere: ha elég sokat hangoztatjuk, elhiszi a nép többsége. Érdemes az állításait egybevetni az Ángyán által elmondottakkal.

gyuri55 írta...

Tom-mal nagyvonalakban egyetértek. Amit másképp gondolok: most hanyatlás - kívül és belül - aztán belátható időn belül bukás. Orbán évek óta új világrendről beszél. A legkülönfélébb médiumokban temetik a mai pénzrendszert, leleplezik annak uralkodóit - tehát ugyanezek (és mások?) készülnek az új rendre. - Nálunk úgy zajlanak a dolgok, ahogy Tom írja. Vajon választásokig dobnak-e valamit az otthagyottaknak? Egyáltalán, eljutunk-e a választásokig? - Ángyánnak én is azt üzenném, hogy maradjon ki (bár lehet, hogy nem teheti meg...) - Mágiával kapcsolatban egy értékes könyv egy katolikus paptól: Kovács Gábor - Mágia és hit (letölthető és hallgatható is).

Bobkó Csaba írta...

Addig tart a hanyatl
s, amíg a külső erősorrások csak nem tudnak bővülni, vagy minimálisan csökken a rendelkezésre álló mennyiségük. Egy bizonyos fokút meghaladó hiányuknál, vagy a külső ellátás összeomlásánál jön a modern társadalom összeomlása. És ekkor derülhet ki, hogy a mai feudális nagybirtoképítés illúzió, mert ilyen körülmények között nem lesznek képesek olyan nagybirtokokat üzemeltetni, amik nem a helyi forrásokra épülnek. Pl. a zenélő tehenészet nem fog működni.
A Kitalált Újkoron tervezem felidézni a "Harácsoló Fejedelem" történelmi modelljének egy előképét a Rákóczi-kori Erdélyből és azt, hogy ez milyen katasztrófához vezetett.

kételkedő írta...

Nos, azért beszéljünk a gyakorlatról is, de úgy, hogy vajon milyen elmélet áll mögötte... Pontosabban kik.
Én voltam ezen a tüntetésen, és azóta folyamatosan skizofrénnak érzem magam, illetve konganak a vészharangok a fejemben.
Itt vannak például a felszólalók. Ángyánon kívül mindenki zsidó volt. Ez önmagában nem lenne baj, hiszen nem a származás a lényeg. De ott, ahol egyetlen gójt sem engednek be maguk közé, vagyis nyilvánvaló, hogy belterjes az egész szervezet, erősen háttérhatalmi érzést kelt az egész (Jó, talán Hetzmann Róbert nem zsidó, róla nem tudom).
Aztán, itt vannak a szervezetek.
Váralja Szövetség: állítólag budai középiskola diákjai alapították valamikor 2009-ben... Nekem a következő recept ugrott be róluk: válogass ki nemzeti (jobboldali, radikális)szlogeneket nemzetről, földről, Szentkoronáról, mindenről, majd tanuld be a szöveget, és ezt mondd mindenhol. Függetlenül attól, hogy ki vagy. Majd teszteld a hallgatóságot. Ugrani fognak arra, amit mondasz, mindegy, hogy ki mondja.
Szülőföld Mozgalom: képviselője Molnár Attila állatorvos, egyben a Makovecz-féle Magyarország szervezet alelnöke... Kérdem én: milyen Magyarország lenne a Makovecz-féle? Furcsán hatottak ennek a zsidónak a szájából a Szentkorona-értékrendet támogató mondatok.
Ertsey Attiláról, a bevallottan makoveczista-steinerista építészről már beszéltem, ő volt a narrátor is egyben.
Ács Sándorné agrármérnök akár lehetne hiteles is, ha az Élőláncban nem nyüzsögnének a zisdó értelmiségiek.
Aztán felszólalt egy igazán talmudista külsejű és ószövetségi nevű ember, Éliás Ádám, a Vállalkozások Érdekvédelmi Szervezete alapítója. Az ő szájából is nem nagyon odaillő, nemzeti szlogenek hangzottak el, és arra szólított fel, alapítsunk gyorsreagálású helyi csoportokat az ő égisze alatt.
Mondom, nem a származás a baj, de ezzel a háttérrel, valahogy hamisan csengtek a nemzeti radikális jelszavak, és nekem Lauder képe ott lebegett valahol a háttérben.
Közismert módszer a nemzeti radikálisok összegyűjtése egy táborban, ahol hergelik őket egy darabig, lefárasztják az embereket, majd megy a levesbe az egész. Addig is, "biztonságos" helyen vannak ezek, nem szervezkednek másutt. Na, ezek állnak Ángyán mellett (akinek a jó szándékában továbbra sem kételkedem), de most is azt mondom, fehérmágiával harcolni a patkány ellen, miközben sátánisták támogatnak? Ez lehet, hogy erős, mindenki nézzen utána a személyeknek, szervezeteknek, hiszen azon áll vagy bukik a dolog.

Bobkó Csaba írta...

Ez nagyon fontos információ, én persze külföldről az interneten okoskodok ezekről a dolgokról... Nem tudom, tudod-e, hogy Éliás Ádám (-Kadmon?) megint csak a Makovecz-szférához kapcsolja az egész ügyet, ugyanis ő volt a sevillai pavilon építésvezetője. Igaz, hogy Makovecz utólag azt nyilatkozta, hogy konfliktusuk volt, de jellemzően az a közeg. Ha odáig jutok, folytatni tervezem a sevillai pavilon kabbalista jellegének feltárását, van még a szimbolikájáról is egy-két apróság, de az is jellemző, hogy ott is mint NAGYON MAGYAR dolgot igyekeztek ránksózni az egész szimbolikát Makovecz és csapata, (zsidó) sajtója, de akik vették a fáradtságot, hogy akár a pavilon hivatalos brossúrájában elolvassák M. beszélgetését Nemeskürtyvel, abban a Mester eldicsekedett vele, hogy a menóra a központi szimbólum és a tetejére is menórát tűztek, amikor kész lett, vagyis, hogy ez zsidó szimbolika, amit a magyar közönség hazafias (de vak) része számára nemzeti retorikába csomagolnak. Érdemes idézni Nesta Webstertől a Kitalált Újkor egyik bevezető idézetét, a benne foglalt dolog egy tipikus zsidó műfaj, ahogy mondod, a Teapárt is egy jó példa rá, de a mi Morvai-jelenségünk is:

"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

Az Országépítőből, a Makovecz-csapat folyóiratából majd idézem, hogy e körök számára a Szentkorona és a magyar koronázási ékszerek szimbolikája egyértelműen ószövetségi, judaista szimbolika megjelenésének számít, vagy az is, vagy ők úgy értelmezik. Pap Gábor meg a korona manicheus-gnosztikus szimbolikáját dicsőítve haknizza végig az országot. Tehát e körök számára a Szentkoronára hivatkozás egy tipikus átejtés, a csodatevő korona mítoszát tipikusan a csodatevő frigyláda mintájára állították elő.

Amúgy a talmudi pofa egy tipikus zsidó maffiózó, egy védelmipénz-beszedő verőember típus.

kételkedő írta...

Igen, végül nekem is az jött le a tüntetés végére (meg az előzőből, mert azon is kint voltam), hogy az egész társaság, az összes szervezet Makovecz körül csoportosul, amit ő képviselt. A hallgatóságban is sok zsidó volt, gondolom ezen szervezetek tagsága, de ott voltak a nemzeti radikálisok is (mindkét alkalommal kb 200 fő volt kint, tehát nem nagy a támogatottsága, de sajnos a földügynek sem, ez azt mutatja).
A nagy kérdés csak annyi, vajon Ángyán mennyire van tudatában ezeknek a dolgoknak, és tényleg ezekkel a szervezetekkel akar összeállni, vagy pedig csak átmenetileg használja fel őket, mert nem akar egyetlen párttal sem kompromittálódni? Továbbá: mi a célja a makoveczista szervezeteknek a földkérdés felkarolásával? Azt nem hiszem, hogy egyszerűen halásznak a zavarosban, ennek konkrét célja van. Ha sikerül ide becsatornázni a földvédő mozgalmat, háttérben esetleg az izraeli beszivárgást/gyarmatosítást (?) vezető Lauderrel (mert nekem ez logikailag egyenesen következik), akkor ezekkel a deklarált célokkal (földet a helyi gazdáknak, ne oldjuk fel a moratóriumot, vagyis külföldi ne vásárolhasson földet, el az oligarchák kezét a földtől, Szentkorona értékrendet, vagyis a földet csak birtokolni, de tulajdonolni nem lehet stb) mit akarnak végsősoron elérni?
Szomorú lenne, ha Ángyánban is csalódni kellene, de ezek után én nem tudom további tüntetéseken támogatni.

kételkedő írta...

Igen, Csaba, én is örülnék nagyon, ha folytatnád az Ördögűzőt, úgy tűnik, van ennek aktualitása bőven!

Bobkó Csaba írta...

Nos, nézzük, ha szabad találgatni: például el bírom képzelni a konteós agyammal, hogy a sátoraljaújhelyi nagymama nyomán magyar állampolgárságot szerző Lauderhez hasonlóan zsidók tömegei szerezhetnek állampolgárságot, bárhol is élt a nagyanyjuk. A helyben éléshez a sukorói strómanja is vett egy romos viskót, miközben Izraelben aktív Likud-pártalkalmazott. Tehát a nem magyar állampolgárságú EU-állampolgárok konkurenciájának kizárásához nekik jól jöhet egy ilyen populista földtulajdon-szabályozás, ami mégsem az igazán őshonos magyar gazdákat szolgálja majd. Csak egy konteó...
Mindenesetre Lauder Amerikából üzenget, hogy kiről lehet Mo-on utcát elnevezni, a pesti főpolgármester meg haptákba áll.

Bobkó Csaba írta...

És a Fidesz továbbra is mereven elzárkózik a kettős állampolgársági adatok kiadásától, tehát a konteóm legalábbis nem cáfolható.

kételkedő írta...

Mindenesetre, én hasznosnak látom, hogy összerakjuk az én "gyakorlati", és a te "elméleti" tudásodat:-)
Az Ördögűző előtt, bevallom, nem is foglalkoztam Makovecz-cel. Igaz, sosem tetszettek az épületei, valahogy idegennek és félelmetesnek éreztem őket, és az intuícióim kevésszer csalnak meg (ezért is emlegetem mindig azt a bizonyos "vészharangot").
Biztos vagyok abban, a nagy többség nem hogy nincsen tisztában ezekkel a háttérben meghúzódó összefüggésekkel, de egyenesen elmebetegnek titulálják azt, aki felhívja rá a figyelmet. Én is megkaptam már ismerősöktől. Még a Jobbikról sem akarják sokan elhinni, honnan fúj a szél, pedig róla azért megjelent itt-ott ez-az. Makovecz, Pap Gábor, Varga Csaba, Bogár László (nem biztos, hogy ilyen összefüggésben) pedig egyenesen tisztelettel körülvett ikonok. Sokan még azt is konteónak tartják, hogy a kabbalisztikus ideológiák sátánisták lennének, vagy bármi közük van a sötét oldalhoz. Ezért is érzem kicsit szélmalom harcnak az egészet. De a felvilágosítás mindig jó, gondolj bele, hogy én is a blogod kapcsán kezdtem jobban utánanézni Makovecznek például. És lehet, hogy enélkül nem látnám az Ángyán körüli összefüggéseket. Pedig én "értelmiségi" vagyok, akkor mi van a sok tisztességes, de ilyen alappal nem rendelkező hazafival? Őket még simábban meg lehet vezetni.
Ezért kérlek is arra, hogy írjál minél többet, és ne csak itt, hanem szokásod szerint - a különböző blogokban is, kommentként.Hadd kerüljön legalább a bogár (nem a László) az emberek fülébe:-)

Bobkó Csaba írta...

Mint írtam az Ördögűzőn, én Makoveczcel kizárólag a teljesen okkultizmusmentes épjtészeti-urbanisztikai szempontból kezdtem foglalkozni, ellenőrizhető az első bejegyzésen. Az okkultizmus, a titkos társaságok, a felforgató vallási eszmék iránti érdeklődést kizárólag az a felismerés hozta el nálam is, hogy a mai valóság RACIONÁLIS megismerése ilyen ismeretek nélkül lehetetlen. Azóta számos területen látom ennek példáját, az irodalomtól az építészeten át a politikáig, gazdaságig, történelemképig. Akik agymosottságból kifolyólag elzárkóznak az "összeesküvéselméleteknek" bélyegzett információktól, azok magukat minősítik számunkra komolytalannak.

Egyébként Bogár, annak ellenére, hogy becsatornázták és magam is bíráltam itt pl. az Orbán-dicséretéért, legutóbb is a fokgazdálkodást népszreűsítette, tehát sok jót is mond, ír. PAp Gáboról rég tervezek írni, konkrétan az általa reklámozott manicheizmus témájában, Varga Csabát pedig nem egy fórumon szélhámosoztam már le alaposabb érveléssel, elképesztő, hogy ilyen feltűnő baromságokra is vevők azok, akik nyitottak a "magyar a Választott Nép" importeszme szellemi kábítószerére. Megtévesztő, hogy pl. Pap Gábor habzó szájjal zsidózik, de közben épp ezt a Választott Nép romboló ideológiáját öltözteti magyar ruhába, tehát veszélyesebb sok zsidónál, aki nem hülyít magyarokat a saját téveszméjével.

kételkedő írta...

Én is azt hiszem, hogy Bogár (sőt, Drábik is, és még ide sorolnám a nagyon értelmes Varga Istvánt is) nem tartozik ebbe a körbe. Amit ők mondanak, az megállja a helyét, ők viszont abban hülyítik a népet, amit tudnak, de nem mondanak ki. Elviszik az érvelést egy pontig, utána viszont nem vonják le a megfelelő következtetést, ti. hogy a Fidesz is ugyanazt a hatalmat szolgálja, teljesen logikusan. Helyette nyíltan tolják a szekerét, elaltatják a hallgatóságot és arra buzdítanak, hogy támogassuk, mert hát szabadságharcos kormány. Ebben van ennek a két embernek a bűne, de ez közel sem ugyanaz, mint az említett többi szélhámosé.
A Pap Gábor-jelenségről jó lenne, ha írnál, mert eddig még csak a magasztalásával találkoztam. Sőt, esetleg javasolnék egy összefoglaló cikket, amiben a "nemzeti ideológus ikonokat" sorra veszed. Azt persze nem fogod megköszönni, amit majd kapsz érte a rajongóktól :-D

Bobkó Csaba írta...

Nekem nincs nagy vesztenivalóm, a tipikus Pap Gábor-rajongók rokonszenve kevéssé izgat, viszont Drábik , Bogár ismertségi szintjén és helyzetében meg kell fontolni, mit mondhatnak ki és mit nem. Drábikot becsülöm, egyedül Kossuth "pénzügyi szabadságharca" -elméletét tervezem vitatni, mert az téves, bár ő maga is írta bele, hogy feloldhatatlannak tűnő belső ellentmondásokat lát saját elméletében. És persze nem nevezheti meg mai magyar közéleti szereplők között az illuminátusokat, amit Czike a szemére vetett, mert ő megtette. És milyen csapokból folyik Czike??? :-) Pap Gábor tipikus lelki terrort alkalmazó szektaguru, szélhámos.
Én már megszoktam a makovecz-rajongók haragját, érdekes, hogy pl. Petőfire nem is reagált így szinte senki. Gondolom, Makoveczet is elfelejtenék 20 év alatt, addigra szerencsére épületei is biológiai úton lebomlanak, kivéve a piramisok műanyagszárnyait és hasonlókat. :-) MAjd meglátjuk, mit szólnak a kurucok a Rákócziak őszinte értékeléséhez...

gyuri55 írta...

Be kellene mutatni a HUN-tv,a VNTV és a Világpanoráma szellemi hátterét...
- Nekem változatlanul nem tetszik az általában zsidózás, mert aki ellenség, az nem zsidó, hanem a Sátán zsinagógájához tartozó... Aki nincs ellenetek, veletek van - tanítja Jézus, mikor az ördögöt nem az ő tanítványai űzték ki, de az Ő nevében.

kételkedő írta...

Gyuri, egyet értek azzal, hogy nem kell általában zsidózni.
De fordítsuk meg a dolgot: mit szólsz olyankor, mikor látod, hogy egy szervezet annyira belterjes, hogy csak zsidók vezetik? Vagy ha látod - amit én látok mostanában - , hogy a jobboldali médiát kezdik elárasztani a zsidók... Én még emlékszem a Fideszes zsidó c filmre, akkor még nagy szenzáció volt egy "jobboldali", nem szadeszes zsidó... Lejön a filmből a gondolkodásmódjuk teljesen. Mára mi történt? Az echo tv-ben vitatkozik mondjuk 2 szakértő és a műsorvezető. És MIND zsidó! (eddig ez csak az atv-ben volt bevett szokás). Hogy ez a gyakorlatban hogyan történik, azt el lehet képzelni: osztogatják egymásnak a gombócokat, és lassan kizárnak mindenki mást.
Ez nem a mi részünkről zsidózás, hanem az övékéről! Ők azok, akik faji alapon határozzák meg az identitásukat és nem keverednek! Ebből persze következik egy dolog, amin állandóan siránkoznak: a belterjességből következően fel lehet ismerni őket! Emlékszem, a Mérő-Tomcat vitában Mérő állandóan erre panaszkodott: "mert nekünk az arcunkra van írva..." Vajon ki tehet erről?
A származás természetesen nem számít: a Kárpát-medencében mindannyian kevert származásúak vagyunk, és ez így van jól. Genetikailag is életképesebb egy kevert nép. "Zsidózni" tehát pont a másik oldalon szoktak, vagyis faji alapon tartják fenn az identitást, és mialatt azért a "kiszsidók" is bűnösek ebben, mert nem hajlandóak kivonni magukat ebből a körből, addig természetesen azok mozgatják őket, akik az általad sátán zsinagógájának irányítói. Csaba is sokszor írt erről és ilyesmiről, a gettókapuk belülről zárásának technikájáról, érdemes kikeresni ezeket.
Amúgy, engem tényleg érdekelne, hogy a "jobboldal" zsidó megszállása mire vélhető. Vajon felgyorsultak az események, és már nyíltan zajlik a gyarmatosítás?
Gyuri, ezeknek a tv-műsoroknak a hátterében bizony ugyanazok állnak, mint a többiében, tehát fel kéne tenni a kérdést, milyen okból engedik, hogy ehhez hasonlók megjelenjenek, és e futtatott műsorvezetőket ki futtatja és milyen okból.

kételkedő írta...

Bocs, kimaradt:
...az általad sátán zsinagógájának nevezett jelenség vagy entitás irányítói.

Tom írta...

Lehetne klasszikusokat idézni hosszasan: Illyést:mindenki szem a láncban ...Mert bizony zsarnokság van -kulturális,mentalitásbeli,gazdasági értelemben egyaránt.Az ember vagy beáll a sorba vagy az út szélére kerül vagyis outsider lesz.A belső emigráció jut neki osztály részül ha akarja ha nem.Végül is úgy döntöttem ,hogy egyelőre itthon maradok kalandvágyból és hát kíváncsi vagyok mi lesz ennek a vége.Többé-kevésbé -ha csak látásból- is de ismertem ezeket a szervezeteket,személyeket akik a föld és más mutyik kapcsán némi általános ismertségre tesznek szert és próbálnak ebből tökét kovácsolni.Illúzióink nem lehetnek elnézve a régi és új arcokat -a külső gyarmatosítók új sleppjének új generációjának szárny próbálgatásai ezek- erős hátszéllel megtámogatva,magukat úgy mutatják be -mintha igazi és valójában nem egy hamis alternatívát kínálnának a széteső társadalomnak a rezsim és annak balliberális ellenzékével szemben egyaránt.Én legalább ekkora bajnak tartom azt is ,hogy a magyar értelmiség azon része aki megtehetné hogy tegyen valamit a teljes szellemi vakságot és az elhülyülést választja olyan alakokat követve-szinte vallásos hevülettel és szektás viselkedési abnormalitásokat mutatva- mint a már általatok sokszor említett Papp Gábor és társai akik ráadásul még remekül is megélnek ebből.....Miközben a feje felett a sorsáról döntenek és az utolsó erőforrásai kerülnek nap mint nap terítékre.Közben fiataljaink és még már az idősebbek is nap mint nap azon törik a fejüket mikor mondjanak végleg búcsút hazájuknak.Várják őket,csak a német kormány minimum 2-3 millió bevándorlókra számít elsősorban Kelet-Európából és a választások után minden német párt, aki számít konszenzus alapján lehetővé fogja tenni a német állampolgárság megadását gyorsított eljárásban a külföldi munkavállalók számára.Ki marad itthon dolgozni a nagybirtokon vagy orbáni piramisokat építeni vagy folytatni az elmúlt húsz évet? .

Bobkó Csaba írta...

Majd jönnek keletről, délről...

gyuri55 írta...

Tom hozzászólásából érteni vélem ezen szervezetek lényegét. De akkor mit keres közöttük Ángyán? - Azért ne legyünk ennyire pesszimisták! Én pl. azért nem megyek (mentem el), mert szüleim sem mentek el 56-ban, pedig teherautó állt házunk előtt, hogy induljunk, mert egyszer éjszaka arra ébredtem, hogy éneklem a Szózatot és folyik a könny a szememből, mert "Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent..." - azonosulok kedves magyar/zsidó költőnk gondolataival stb. - Ja, és biztos ígéret áll mögöttünk: "A ki igazságban jár és egyenesen beszél, a ki megveti a zsarolt nyereséget, a ki kezeit rázván, nem vesz ajándékot, a ki fülét bedugja, hogy véres tervet ne halljon, és szemeit befogja, hogy gonoszt ne lásson: Az magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy. (Izajás, vagy Ésaiás 33, 15-16)

kételkedő írta...

Igen, most a "mit keres köztük Ángyán" a fő kérdés. Ángyánról én - egyelőre - nem feltételezek aljasságot. De egyre világosabban látom, hogy akik körülveszik, azok kicsodák valójában. Tehát két lehetőség van: 1.Ángyán naív, és nem tudja, nem látja, miféle romboló erőkkel szövetkezett (azért ne feledjétek, Makoveczről sem látja/tudja a többség, hogy milyen ideológiát képvisel), 2. Ángyán pragmatikus, és úgy gondolja, egyelőre azokkal áll össze, akik a Parlamentben még nem kompromittálták magukat, és kiállnak a földügyért.
Mindenképpen kerülni akarja a "szélsőséges" oldalt, mivel az a társadalom többségében nem talál támogatásra, a Jobbikról meg tán tudja, hogy kicsodák valójában. Ezek persze kérdések, lehet, hogy van harmadik variáció is.
A kérdés viszont az, hogy akkor mit tegyünk? Korábban írtam, Ángyán mellett még Káslert tudnám támogatni, aki most éppen szervezgeti az országos hálózatot. Az ő környékén még nem látom háttérhatalmi elemeket, és egyelőre józannak és megfontoltnak tűnik, olyan dolgokat képvisel, amikkel egyet lehet érteni. Sajnálnám, ha csalódni kéne benne, de azért erősen figyelem.
Az elvándorlásról:
Egyszer körbejártam a témát: hová lehetne menekülni a klímaváltás, az ökológiai és gazdasági összeomlás elől, egyszóval melyek azok a helyek a világon, ahol túl lehet élni. A végén meglepő módon arra jutottam, a sokszor (valószínűleg a médiában szándékos propaganda eszközökkel) lesajnált Magyarország a világ egyik legjobb fekvésű és adottságú országa (és ezt nem amolyan papgáboros értelemben mondom, hogy szívcsakra és egyeben, hanem racionális szempontok alapján): van vízkészletünk, föld alatti és feletti is, jó a termőföld, védettek vagyunk a Kárpát-medencében természeti csapások ellen, és nincs túlnépesedés, tehát az eltartóképesség is meglenne. Mi kell még? Ha nem lenne a politikai szempont, tökéletes lenne itt élni! Jah, hogy katonailag nem tudjuk megvédeni ezt a földdarabot? Hát igen, arra nincs egyértelmű történelmi szabály, hogy adott területen azoknak kell élniük, akik ezer éve ott vannak... Sajnos, mások is észrevehették már a jó adottságokat, de erről majd máskor...

kételkedő írta...

Csaba, ehhez mit szólsz? Téged biztosan érdekelne:
http://www.magyarmenedek.com/products/6572/Mani_es_a_feny_vallasa_-_A_manicheizmus_forrasai_-_Simon_Robert_Simonne_Pesthy_Monika.htm
Ezek a szerkesztők biztosan követik is az egyik irányzatát:-)

Bobkó Csaba írta...

Gyuri, a Bibliában vannak ilyen erőt adó részek és elég visszataszítók is. Nem kétlem, hogy akik jót írtak (a Bibliába, vagy bárhová) azok, fogalmazhatunk jgy" Isteni sugallatra" tették, de ugyanabban a könyvben van egy sor dolog, amit "a Gonosz sugallat". Pl. a Választott Nép xenofóbiáját, gojgyűlöletét, stb.

Kételkedő: Ángyán valóban naívakat mond néha, egy korábbi nyilatkozata az volt, hogy "fenáll a veszélye, hogy nagy mezőgazdasági érdekcsoportok lobbiszervezetükké tezsik a kormányt", vagy ilyesmi. Miközben a politika definíció szerint érdekképviseletet jelent. Viszont az őt körülvevő zsidó gyűrűnek nyelnie kellett egyet, amikor a minap arról beszélt, hogy meg kell nézni, kit tettek a leváltott gazdasági fejlesztési miniszter helyére, hogy másfélét nem is lehetett. Ez egyértelmű célzás volt rá, hogy az előző is zsidó volt, meg a mai is az.

A manicheizmussal muszáj foglalkozni, se Pap Gábort, Se Makoveczet, se a kuruc hagyományainkat, se a szabadkőművességet nem érthetjük nélküle. Már idéztem a Kitalált Újkoron, hogy Comenius is "a Fény Kiáradását" várta és ennek érdekében buzdította az erdélyi fejedelmet egy titkos társaság megalapítására és a Habsburgok/katolicizmus elleni harcra. Egyáltalán nem a mai protestánsok ellen írok, hiszen a Comeniusok csak álkeresztények voltak.

Bobkó Csaba írta...

Egyébként az ilyen könyvek nagyon hasznosak, mert cáfolják, amiket Pap Gábor halandzsázik Maniról a kezében ezt a könyvet lengetve! :-)
E források zöme az interneten fent van ingyen angol fordításban, elég volt egy kicsit böngésznem annak nyomán, hogy Pap G. "a feltétel nélküli szeretetvallás" címen tartott róla tipikus szélhámos előadást (a jutúbon láttam, elemezni kéne). Hamar ráakadtam egy olyan himnusztöredékre, amiben a feltétel nélküli szeretetvallás követői dicsőítik hatalmas istenüket, aki levágja a fejét e vallás ellenségeinek... majd kikeresem. :-)

kételkedő írta...

Pap Gábor "munkÁsságát" ilyen szinten nem ismerem - lehet, hgy kéne - , mert belenéztem 1-2 videójába, de a többihez nem volt gyomrom:-)
A könyv szerzői, szerkesztői viszont biztos, hogy nem csak tudományosságból foglalkoznak ezekkel a forrásokkal, hanem nagyon közel állnak az eszmeiséghez, amit képviselnek. ebből áll sajnos nálunk a keletkutatás meg a klasszika filológia jó része. Azt is érdemes észrevenni, hogy egy csomó, közel-keleti, muszim, arab országba küldött nagykövetünk zsidó, ahogy az istenített arabistáink is Goldzihertől Simonig bezárólag. Vajon miért pont őket érdekli ennyire az arab kultúra, tán közel-keleti érintettségüknek közsönhetően? Vagy egyszerűen konraszelekció zsidó módra? Nehogy más irányba vigyék el az arabkutatást? Ezek is jó kérdések. Ha jobban megnézzük, a tudatipar minden vonulatára rátleepedtek, így jóformán eleve gyanúval kell kezelnünk az összes mai ismeretünket.

kételkedő írta...

Most belenéztem abba a manicheizmusról szóló Pap Gábor-videóba, de az a könyv, amit ott lenget, nem ez a könyv. Amiről én beszéltem ,az most jelent meg, komoly egyetemi tanárok szerkesztésében.
No, ennyire nem ismertem Pap Gábort, de ezek szerint nem egyszerűen szélhámos, hanem gnosztikus is, ami sokkal rosszabb. Mert azt jelenti, nem csupán pénzért hülyíti a népet, hanem kifejezett megrontás céljából. Elképesztő egyébként, hogy 2 és fél órás előadásokat tart, ennyire még Drábik sem fossa a szót. Majd valamikor átszenvedem magam ezen a videón.

gyuri55 írta...

Most néztem, hallgattam meg Szanyiszlót. Nekem úgy tűnik, pontosan fogalmaz. - De mit keres nála Balogh Béla okkultista, Nógrádi György (akit egyébként észjárása miatt élvezet hallgatni) és időnként a Papp Gáboréhoz hasonló ősmagyar (manicheista?) szemlélet? Lehet, hogy Sz.F. ezekért maradhat adásban? - Bogárt és Drábikot szívesen hallgatom a Világpanorámában is, bár nem tetszik az első katolikus-ellenessége és igazolatlan hosszas történelmi fejtegetései, a második időnként eltúlzott és kellően alá nem támasztott összeesküvés-elméletei - de szeretem őket. Örülnék, ha segítenétek megérteni, az utóbbiak miért szerepelhetnek sokat, miért mondhatják a magukét, miért lettek a jobb oldali média kulcsfigurái? Vagy másképpen: hogyan illeszkednek bele a bábjátékosok hosszútávú terveibe? - Visszatérve az eredeti bejegyzéshez: Szanyiszlótól sem áll távol a patkány-hasonlat. - Ángyánt vajon meghívja-e műsorába, Ángyán pedig elmegy-e oda?

Névtelen írta...

De jó, hogy előkerült a Pap Gábor téma! Nem rég kaptam egy videót, amin ő osztja az észt a szkítákról. Előtte még azt sem tudtam, hogy a világon van. (Azt le sem merem írni, mi a foglalkozása annak, aki adta.)
Már az elején gyanús volt, amikor Hermészt emlegette, aztán jött Steiner, majd az "energiára", mint Teremtőre való hivatkozás. Teljesen kiakadtam. Nem beszélve a blőd indokairól arra nézve, hogy miért nem baj, ha "fogy a magyar". És még sorolhatnám.
Ebből csak azt akarom kihozni, hogy én is szívesen olvasnék róla a blogodon. (Meg Makoveczről is az Ördögűzőn, az a kedvencem a blogjaid közül.)
Ha már Drábik is szóba került: Mi a a véleményetek arról, hogy saját bevallása szerint rózsakeresztes volt(?)?

Mikka

Bobkó Csaba írta...

Ezt nem tudtam, hol nyilatkozta?

kételkedő írta...

Drábik rózsakeresztessége nekem is új. Jó lenne forrás.
Én még szeretném megkérdezni, mi a véleményetek Géczy Gáborról illetve Halász Józsefről? Ők is gyakran szerepelnek "nemzeti" vonalon.
Tényleg jó lenne körbejárni ezeket a mostani nemzeti ikonokat, mert biztosan vannak közös vonásaik is, ugyanakkor nem egyformák, pláne, nem egyforma mértékben károsak.
Pap Gáborról ezek az infók nekem például újak voltak, mivel nincs időm végighallgatni a többórás előadásait, csak annyit tudtam róla, hogy amit hallottam tőle, az humbug. De ez a steinerista, manicheista, hermetikus vonal egészen más színben mutatja már. Ez már nem szimpla szélhámosság, hanem tudatos romboló tevékenység. Ezért lenne érdemes a többi személyt is körbejárni. Hátha mások többet tudnak róluk. Elmondhatná mindenki, és a benyomásait is.
Szaniszlóról annyit: nekem is furcsa volt, hogy az atlantista-zsidó Nógrádi és más hasonlók szerepelnek, meg egyáltalán, hogy büntetnelül mehet az Echo tv-ben. Ez már önmagában is gyanús, szerintem Sz. is a gőzlevezetést szolgálja, kérdés csak az, hogy ő mennyiben a háttérerők szolgája.

Névtelen írta...

Egyik régebbi videójában. Majd ha lesz időm, (sosincs) kikeresem. Asszem' amúgy, hogy abban, amiben egy családi házban, egy széken ülve beszél. Csodálkoztam is, hogy nem kapták fel ezt a témát a fikázói.

Azt mondta, hogy még Németországban lépett be közéjük, mert kíváncsi volt, hogy mit csinálnak manapság. És, hogy még egy kis félreértés is volt belőle, mert az hitték a németek, hogy az amerikaiak küldték, ellenőrzés céljából. Az ugye köztudott, hogy Amerikában élt, dolgozott.
Ártatlannak tűnő történet...

Mikka

Bobkó Csaba írta...

Valóban, nyilván mind elgondolkoztunk már rajta, miért lehet az interneten ilyen nyjlt leleplezéseket olvasni szinte mindenről. Technikailag, jogilag tudnának ellene tenni, szerintem néha tesznek is. Nem tudom, olvastátok-e a Lauder-kapcsolat végét egykor, OV választási tanácsadóiról, hogy az ő ötletük volt az egyfordulós választás. Egyszercsak eltűnt a vége... Persze lehet, hogy én nyomtam meg egy rossz billentyűt.

Szóval a háttérerők tudják, hogy a felszjnen heverő leleplezés nem jut el tömegekhez és lehet lesajnálni, mint "konteót". Meg direkt íratnak egy csomót tele baromságokkal, hogy lejárassák a műfajt. Meg persze van egy csomó autentikus elmebeteg is. Szaniszló egy kicsit az...

Bobkó Csaba írta...

Az önmagában elfogadható lenne, hogy valakit pl. a barátai beléptetnek vakolónak, aztán kiábrándul. De a SZER sem volt egy szűzi intézmény.

Komoly háttérkavaróknak elvileg nem lehet érdekes mezei szinten belépni bármi ilyenbe. Ezek bele születnek.
Engem érdekelne, milyen volt az okkult alvilág a szocializmus idején. 1945-től 89-ig.

kételkedő írta...

Varga Istvánt én kedvelem, annak ellenére, hogy Fidesz-közeli ember, sőt, a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottságának tagja. Viszont igazat mond földkérdésről, devizahitelekről stb. Most tudtam meg róla, hogy ő is a Szülőföld Mozgalom tagja, ez az egyik szervezet, ami a földdel kapcsolatos tüntetésen részt vett (Molnár Attila is tagja vagy vezetője, aki egyben makoveczes is). Azt mondjuk nem értem, hogy lehet valaki Fideszes is, meg az ellenzéke is ugyanannak, de jó lenne világosan látni, hogy ki mellé érdemes odaállni, és ki mellé semmiképp. itt már felmerültek nevek, és úgy gondolom, ezek az emberek nem egyenlő mértékben "sárosak", tehát érdemes disztingválni. A Varga Istvános video itt:
http://www.greenfo.hu/hirek/2013/06/14/botranyba-fulladt-a-foldugyi-egyeztetes

És ez a Szülőföld Mozgalom tagsága:
http://lmv.hu/files/Szulofold_Alapvetes.pdf
Csaba, tudsz ezekről valamit? Mondjuk, ott vannak a makoveczista-steinerista elemek, de vajon akkor az egész társaság ilyen?
Kellene már valamit csinálni föld-ügyben, mert az utolsó órában vagyunk. A nép meg tetszhalott állapotban van, valahogy sosem látjuk, amikor döntő lépésre kerül sor, csak utólag, amikor már nem lehet semmit csinálni. Illetve, egy huszárvágással majd persze el kell törölni az eddigieket is, csak jobb lenne a továbbiakat megelőzni.

Tom írta...

Ha vetélkedőben lennénk Csaba kérdése lenne nálam a fődíjért szóló kérdés:Milyen is volt az okkult alvilág a szocializmus idején és vajon most is működik és hogyan? Van folytonosság az bizonyos.Hiszen a "fecsegő felszínen" is annyi minden ugyanaz mint a rendszerváltás előtt volt.Miről "hallgat(tat) a mély"?Ezt kellene tudni különben "csak tükör által homályosan láthatunk "de már ez is félelmetes és hihetetlen dolgokat mutat meg.A leleplezés útja veszélyes és rögös út tele van csapdákkal szándékos elhelyezett tévutakkal és téveszmékkel.Bizony nem egy ígéretesnek induló vállalkozás vége lett eltévedés,bukás ,kudarc,árulás....Persze sok embert küldenek is,ilyenekből van a legtöbb és nem véletlenül ők kapják a legnagyobb nyilvánosságot,reklámot.Ám mostanság különös időket élünk -eddig lehet ,hogy minden a terveik szerint haladt végeredményben -ám most nem csak a világ van válságban hanem az egész rendszer amit felépítettek évszázadok alatt szintén.Így van ez nálunk is mert már kezdenek kifogyni az ötletekből és az emberekből.....Egyszer egy embernek elkezdtek dögleni a libái elment hát helyi javasasszonyhoz hogy tanácsot kérjen tőle mit tegyen.Az minden héten újabb és újabb ötletekkel, gyógymódokkal állt elő ám az ember libái sehogy sem akartak meggyógyulni.Teltek -múltak a hetek az embernek végül elege lett -miután az utolsó libája is elpusztult elment a kuruzslóhoz ,hogy számon kérje,az csak annyit mondott -Kár hogy nem maradt több libád,nekem ugyanis még rengeteg jó ötletem van....a történethez az is hozzátartozik csak ezt nem szokták mondani és ezért is témánkba vág ,hogy az embernek a libái azért kezdtek el pusztulni mert a valaki megmérgezte őket.Na vajon kicsoda?Különben meg elég lehetne az ötletelésekből mert lassan kifogyunk a libából.A kenyér és a cirkusz és a konspirációk világa nem fog menni a végtelenségig nem lesz rá sem energia sem hitel.Ráadásul az új csapat gyengébb mint a "rendszerváltók" voltak ezért nem fogják jobban csinálni és hát a társadalomnak sincsenek már illúziói....Egyre többen akarnak majd másfelé orientálódni és leszakadni a fősodor által hirdetett eszmeiségektől ezért léphettek a színre mint valami új és régi vallások alapítói,hirdetői Makoveczek stb .....Nincs mese, a háború újabb frontot nyitott nálunk ezen téren egészen biztosan......

kételkedő írta...

Most hallgatom Géczy Gábor egyik előadását.
http://www.youtube.com/watch?v=wCw74-cW1F4
Amellett, hogy demagóg, és csupa lapos közhellyel szórakoztatja az ámuló közönséget, már a cím (meg az intézmény, amit üzemeltet az illető) is árulkodó: "Fénylánc". Már az elején olyanokat mondogat, hogy "az Isten és a Sátán ugyanannak a minőségnek a két oldala", és később is gyanúsan manicheusnak tűnő a gondolatmenete. Az ezotéria mindvégig ott van, szintén. Csaba, te biztosan pontosabban tudnád azonosítani a gondolatmenetét, én ebbe nem ástam bele magam annyira.
Nekem kezd olybá tűnni, mintha ezeket a - többnyire zsidó származású - embereket (és lehet, hogy ez nem véletlen) valahol egységesen képeznék... De milyen célra vajon? És akkor az egész nemzeti mázzal van leöntve, ez a tag is önellátó falut üzemeltet, stb. Tehát valami olyan gondolat, ami egyébként jó és hasznos lenne, körbe van kerítve az okkultista maszlaggal, így edukálják a népeket.
Szerintem érdemes lenne egy leleplező cikket írni a magyar "nemzeti" "ezoterikusokról", felnyitni az emberek szemét arra, hogy ezek mögött miféle steinerista filozófiák húzódnak meg, és azonosítani a leleplező pontokat.
Javasolnám Pap Gábort, Géczy Gábort, Szántai Lajost, esetleg másokat, akik együtt is szoktak szerepelni ilyen rendezvényeken. Ezek az emberek vajon együtt vakolnak? Érdekes lenne mondjuk egy légy képében egyszer követni őket egy hónapig: hova járkálnak el, kikkel jönnek össze, és ott mit csinálnak?:-) Annyira hasonló a gondolkodásuk, hogy az nem lehet véletlen!
Csaba, mit szólnál egy ilyen poszthoz? Mi meg hoznánk neked az embereket: ki tűnik gyanúsnak, milyen szempontból, stb.;-)
Amúgy iszonyúan komoly ez a dolog, szerintem nagyon fontos lenne, mert a nagy többségnek fogalma sincs, milyen irányzatot lopnak bele ezek az emberek a nemzetinek álcázott mondandójukba, és mir, milyen kultuszok támogatására használják ki a követőiket.

kételkedő írta...

Még annyit: az a veszélyes ebben szerintem, hogy ezek az okkultista emberek beleszőnek hetet-havat a mondandójukba, igazság foszlányokat. Például ártéri gazdálkodás, összeomlás, önellátás stb. Csakhogy: teszem azt, (javítsatok ki, ha tévedek, de) Hetesi Zsolttól vagy Molnár Gézától nem hallottam ezoterikus baromságokat, pedig hasonló gondolatkörben mozognak. Hetesi pl vallásos, de nem ezoterikus. Tehát az ocsút nehéz szétválogatni a búzától.
Nem tudom, létezik-e kritikája ennek a körnek egyáltalán? Nem a fővonalbeli tudósokra gondolok, mert ugye, ők is jórészt háttérhatalmi érdekeket képviselnek, csak ők másképp...

Tom írta...

Mit lehetne tenni az általad említett jelenséggel,személyekkel kapcsolatban?Ez egy jó kérdés.Egy szigorú,ámde méltányos és szakmai alapon álló rosta vagy szűrő kellene amit lektorálásnak hívnak-hogy ne jelenhessen meg bármilyen baromság,ostobaság,okkult métely nyilvánosság előtt meg- anélkül ,hogy ne legyen megjegyzés hozzáfűzve.Ez nem lenne a szólásszabadság korlátozása csupán egy állásfoglalás a tudományos szempontok alapján egy általuk kiadott művekkel kapcsolatban.Csakhogy a történettudomány hitele az elmúlt évszázadban alaposan megkopott.Nem véletlenül.Mert nem hiteles.Én 5 évet töltöttem el egy magyar intézmény falai között hallgattam a hivatalosokat- és nyugodtan kijelenthetem azt időpocsékolás volt,sőt kifejezetten káros.DE van harmadik út is,ezért írok itt,ide mert egyedül csak itt látom értelmét.

kételkedő írta...

Igen, szerintem is van harmadik út a "hivatalos" és a zavaros ezoterikus között. Betiltani nem lehet, és nem is kell, hanem fel kellene nyitni a hallgatók, olvasók szemét, hogy felismerjék, amivel találkoznak.
Szerintem ilyen szempontból ezeket még senki sem vizsgálta nyilvánosan. Azt mondják róla, hogy ezoterikus, tudománytalan baromság, meg hogy történetietlen, de arra még senki nem világított rá, hogy tulajdonképpen tudatos agymosás okkultista-steinerista irányban. Az Ördögűzőtől is hogy kiakadnak a legtöbben, akár Makovecz-hívők, akár nem :-)

kételkedő írta...

Megszavazták a földtörvényt, ami tragédia. De amiről most írni akartam: Ángyán kilépett a Fideszből, és új mozgalom (bejegyzett párt!) élére áll Tisztességes Emberek Szövetsége néven. Na, vajon kik a tagjai ennek a szövetségnek? Bizony, az okkultista, makoveczista vakolók, akiket itt kiveséztünk!
http://kuruc.info/r/2/113987/
A kurucos kommentelők közül kettőnél bizony megkondult a vészharang, csakhogy ez náluk is puszta intuíció, az emberek többségének fogalma sincs, mi a hiba a képben.

Gloucester írta...

Érdekes téma és új szempontokat mutat be. Ezért nézek időnként ide. Meglepnek írásaid. Ángyánt alapvetően jóindulatú, de naiv embernek tartom. Így léphetett be a Fideszbe. Csőbe húzták pestiesen szólva és ezt csak a mai indexes interjújában ismerte be. Naivságát akkor sem adta fel, amikor a földtörvény megszavazását elhalasztották az árvízre hivatkozva, mire Ángyán azzal állt ki a pódiumra, hogy lát esélyt a szekér megfordítására. Teljes politikai vakság, de éppen ezért is hiteles. Nem ebbe a hazug közegbe való. Internet nélkül el is tudná hallgattatni a fősodrú média kis hangját. A fidesz keresztben lenyeli ezt a nagytudású embert. Sajnos nincs megfelelő bázisa. Szóképeit azon egyszerű oknál tartom hitelesnek, mert ő maga hiteles. Nincs ármány mondatai mögött. Parasztosan egyszerű. Ennyi és nem több, így kicsit túlmagyarázósnak tartom ezt a posztot, de mondom, hogy ez nem baj, ezért járok ide.

kételkedő írta...

Naiv volt és naiv is maradt. Most sem a megfelelő emberekhez csapódott, és sajnos, megint csőbe fogják húzni.

Tom írta...

Igen.Ángyán csak azért kap még egyelöre teret és időt a külső gyarmatosítókat képviselő médiában mert úgy gondolják fel lehet használni az orbáni rezsim elleni harcban-de úgy is megy a süllyesztöbe.Egy évtizedek óta müködő kiválasztási rendszer ,hálózat pedig mindig gondoskodik arról ,hogy ne kerülhessenek mások a lázadók mellé pláne fölé -mint azok akik Ángyán körűl láthatók és hallhatok.Az ún "rendszerváltás" idején is így volt-meg is lett az eredménye-akkor és most is meg lesz.A Szent Korona tant azért vették elő mert az szolgálhatja belső gyarmatosítást és háttérben pedig idegen érdekeket....

gyuri55 írta...

Vajon miért nem tudta az ellenzék, beleértve Ángyánt is - egyszerűen megfogalmazni a földtörvény körüli problémát? - Hogy lehetne a valódi problémákról - 1 millió mélyszegény, köztük rengeteg gyermek, 4 millió szegénységi küszöb alatt élő, lecsúszó középréteg, devizahitel-károsultak, 5 év óta befagyasztott vagy csökkentett szociális juttatások, 25% állami forráskivonás az egészségügyből, oktatásból stb. - úgy beszélni, felvilágosítani, hogy az ne a liberális és a "bal" oldal visszatérését hozza? Valószínűleg sehogy. Marad a helyben küzdés, helyi összefogás-kezdeményezés és természetesen a hit, a közösség, az egymást segítés: "Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebbek közül tettetek, velem tettétek." És a bizalom a Gondviselésben.

kételkedő írta...

„Nem igaz, hogy két - délelőttös és délutános - tróger banda létezik ebben az országban a politikai terepen.” 7.20-nál Ángyán József:
http://www.youtube.com/watch?v=OoljeGJlvdU&feature=youtu.be
Ángyán itt is fantasztikusan fogalmaz.
Csak vajon lehet-e bízni a körülötte állókban?

gyuri55 írta...

Köszönöm a videót, ebben választ kaptam előző felvetésemre - Ángyán Józseftől. Egy igaz ember. Valószínűsítem ugyanakkor, hogy szélmalom-harcot vív. Hogy akikre támaszkodik, valóban negatív szellemiségű szervezetek, azt nem tudom megítélni. Azt sem tudom, hogy a Ti meglátásotok velük kapcsolatban helyes-e, kérlek, érveljetek ezen szervezetek tetteivel. - Örülnék, ha a jó erkölcs győzne a (Mammon)hatalom fölött, de erre még nem igen láttam példát, csak a kereszt általit: "Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki elveszíti értem (az igazságért, az életért), megnyeri azt."

kételkedő írta...

Csaba, most láttam, hogy újra kommentelsz Tiborbánál, aminek nagyon örülök. Én nem akarok oda beírni, de láttam a Kásler Árpádos posztjánál a vitát. Ezt nyugodtan töröld, mert nem tartozik ide, de hadd mondjam el, amit én tudok:
Ez mára tökéletesen bizonyított tény, hogy a devizahitelekkel a bankok előre megfontolt, tudatos spekulációval, egy csalássorozatot követtek el. Ugyanis a jogügyletben nem volt sem deviza, sem hitel! Valójában a bank nem kölcsönt folyósított az embereknek, hanem devizát vásárolt tőlük, amiért forintot folyósított nekik. VAgyis, az ügylet nem hitel folyósítás volt, hanem deviza adás-vételen alapuló, megelőlegezett befektetési szerződés. Ez volt a szerződések tartalma, címnek viszont devizahitelt adtak. A hamis nyilvántartásba vétel miatt, ami pénzkölcsönnek titulálja az ügyletet, van forint ellenében történő devizakövetelés kölcsön jogcímen, ami törvényellenes.
Felszámítottak árrést, miközben pénzkölcsönnél árrés eleve nem lehetséges, adásvételnél pedig akkor jogos, ha az ügyletben szükség van pénzváltásra, a szó olyan értelmében, ami pénzügyi szolgáltatás végzését jelenti a bank cégbírósághoz hivatalosan bejegyzett tevékenységi körénél fogva. A jelzálog bejegyzése szintén törvényellenes volt, hiszen nem történt pénzkölcsönzés. Deviza pedig sehol nem szerepelt valójában az ügyletben.
Ez a sorozat pedig a bankok részéről tudatosan arra irányult, hogy megszerezzék a lakosság ingatlanjait, és egy életre eladósítsák őket. A következmény nem csak félmillió ember kivándorlása, pár ezer öngyilkosság és az ország gerincének, a középosztálynkak földönfutóvá tétele, hanem a gazdaság tönkremenetele. Nem túlzás azt mondani, hogy az ország egy tudatos lezüllesztése, a középosztály eltüntetése folyik,és az elnéptelenítés, ami talán valami nagyobb dolgot hivatott előkészíteni.
És hogy ezek után jogosak-e a bankok követelései a "devizahitelesekkel" szemben? Erre mondja Kásler, hogy ha egy betörőt elkapnak akció közben, akkor nem követelheti, hogy fizessék meg a betörő szerszámokba fektetett pénzét. Az összeg, amit folyósítottak, ennek a csalássorozatnak az ára volt, és a bankokat terheli, az ország és az emberek tönkretételének fejében. És ebből a szempontból mindegy, hogy mire vették fel a "hiteleket" illetve mennyire voltak felelőtlenek maguk az emberek.
Ami pedig a június 25-i Kúria döntést és az azt követő tüntetést illeti, mert erről is volt szó Tiborbánál: a Kúria döntése ebben a konrét ügyben precedens értékű lesz. Valószínűleg ennek a banki csalásnak az elmaszatolását fogja szolgálni, a hitelesek kapnak valami koncot, de nem derül ki, mi volt mögötte. Ahogy minden parlamenti párt ezt akarja (a Jobbik is!), az elmaszatolást! Azt kell megérteni, hogy nem volt deviza és nem volt hitel! Tehát sem a forint átszámítás, sem más nem megoldás.
A Kúria tárgyalást követő tüntetésen több devizahiteles szervezet ott volt, Árpád és a követői is csatlakoztak, de nem ők voltak a hangadók. Azt tudni kell, hogy titkosszolgálati módszerekkel folyik Kásler ellehetetlenítésének kísérlete, főleg más devizahiteles szervezetek támadásai által (pl Koppány csoport). Az akasztott figurák, a bank elleni atrocitás, a rendőrség provokálása - ezeket mind mások csinálták, Kásler ezzel nem értett egyet, el is vezette onnan az embereit. Ez a video már akkor készült, amikor Kásler csoportja elment a helyszínről:
http://www.youtube.com/watch?v=qLxonX7Wagw
Ezen pedig (2. perctől) az, hogy miről szólt/fog szólni a Kúria ítélete:
https://www.youtube.com/watch?v=4buYO825Wm0
Ezeket nyugodtan merem állítani, mrt ott voltam ezeken az eseményeken.
Még egyszer elnézést, hog ynem ide illő dologról írtam, és nyugodtan töröld innen. Esetleg megadhatod a linkeket Tiborbánál, ha gondolod, mert úgy látom, abszolút tájékozatlan ott a kommentelők többsége.

Bobkó Csaba írta...

Most már Orbán kampányol azzal, hogy a devizahitel hibás termék volt. Odadobnak koncul pár bankárt.

kételkedő írta...

Ez eddig is így volt, hogy ezt akarják kommunikálni, csak nem maga Orbán, hanem a sleppje hangoztatta eddig ezt (Boros Imre, Bogár László.
Csakhogy ez is egy óriási hazugság, mert ezen rég túlvagyunk. A devizahitel nem "hibás termék" volt, mert nagy különbség van aközött, hogy a csomagban, amit hazaviszünk, hajszárító helyett vasaló van, és akkor vissza lehet cserélni a terméket, meg aközött, hogy a samponos dobozban sampon vagy sósav van, és akkor a vétkeseknek (ebben az esetben ráadsául tudatos, előre megfontolt)károkozásért bűnhődniük kell (Kásler Á hasonlata:)). Azt kell a társadalomnak megértenie, hogy a devizahitel nem hibás termék volt, hanem a társadalom és az ország (nem csak a hitelesek) tudatos kifosztása, a mindenkori kormányok aktív segédletével. De ezt nem Orbántól fogják megtudni. Persze működik a jó öreg megosztás politikája is. De Orbántól ez a kijelentés kb olyan komolyan vehető, mint a szabadságharc, vagy a "nem adunk külföldinek magyar földet". Csak az egészen alja nép veheti komolyan.

Bobkó Csaba írta...

Aljanép, nem aljanép... Az emberek jókora tömegei szeretik hitegetni magukat. Olyan jólesik elringatni magukat a gondolatban, hogy van egy Jó Cár az ország élén, aki megmenti őket... Persze, ez az ideális áldozat típusa és a szélhámosok jól ráéreznek, milyen tömeges ez. És aratnak.

gyuri55 írta...

http://www.greenfo.hu/hirek/2013/09/07/angyan-helyzetbe-hozna-a-tisztesseges-embereket?honnan=Nemzeti_Hirhalo

Bobkó Csaba írta...

Amit az orbáni elit birtoképjtéséről mond, az újra felháborító, de a "váltsuk le a züllött politikai elitet" jelszó a politikai populizmus ősrégi egyszeregye. Egy teljes képtelenség fából vaskarika. Ha sikerülne, a "Tisztességes Emberek Szövetsége válna "züllött politikai elitté". A politika definíció szerint érdekképviseletről szól, nagyobb érdek, nagyobb képviselet.

kételkedő írta...

Az olajcsúcs témához ajánlom neked ezt a regényt, nagyon jó:
http://moly.hu/konyvek/andreas-eschbach-osszeomlas
Mikor tervezel újabb bejegyzést világvége-témában?:)

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm. A legközelebbi bejegyzéssel óvatosságból megvárom a világvégét, aztán beszámolok a tapasztalatokról. :-)

kételkedő írta...

Na, azért csak nem?... Én élvezem az olajcsúcsos bejegyzéseidet (is).

Bobkó Csaba írta...

Meglátjuk. Régebb óta inaktív ez a blog, miközben az olaj fogy rendesen és sodródunk a szakadék széle felé.
Egyelőre jobban leköt a kitalált újkor, ahol például eleget kell tennem rajongóim elvárásainak és meg kell már írnom, hogy Petőfi szó szerint sátánista volt (ha már ilyen címmel reklámoznak). És Makovecz küszöbönálló szenttéavatása is ingerel egyrészt az életmű további feltárására, másrészt aPanteonba való beemelés személyi kapcsolatrendszer hátterének kutatására, "Szent" Imre és leendő "Szent" Viktor páholypaktuma, stb.

kételkedő írta...

Hát igen, a népszerűség...:-)
Ja, és kérlek, semmiképpen se felejtsd el a PapGábor féle sátánisták leleplezését, ez nagyon fontos lenne, annyi megtévesztett rajongója van, és olyan kevés a kritika.

Bobkó Csaba írta...

Jön! Jön! Jön! :-)
(Majd...) :-(
Kár, hogy az én "leleplezéseim" nem sok vizet zavarnak...

kételkedő írta...

Majd :-) Legyen csak leírva, akkor legalább rátalál, akit érdekel. Egyszer még te leszel az úttörő. Amikor felkapják ezt a témát. És akkor mondhatod, hogy "én megmondtam". Tudom, ez nem vigasztal.Én mindenesetre ajánlgatom az oldalaidat.

kételkedő írta...

Ehhez mit szólsz, Csaba?
"Magyarország is érintett - fegyveres támadás indulhat a vízért
Apokaliptikus jövőt vázol Magyarország és a gazdaság számára a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia tervezete. Az energiaszállítási rendszerek, közüzemi szolgáltatások kockázatai nőnek. A várhatóan sűrűbben előforduló, intenzívebb és hosszabb aszályos időszakok, illetve a gyakoribbá váló egyéb időjárási szélsőségek következtében a jövőben veszélybe kerülhet az élelmiszerellátás és az ivóvízbázisok is..."
http://utajovobe.eu/hirek/klimavaltozas/3996-magyarorszag-is-erintett-fegyveres-tamadas-indulhat-a-vizert
Egyébként fent van a neten az klímakonferencia egész, 200 oldalas anyaga:http://www.kormany.hu/download/7/ac/01000/M%C3%A1sodik%20Nemzeti%20%C3%89ghajlatv%C3%A1ltoz%C3%A1si%20Strat%C3%A9gia%202014-2025%20kitekint%C3%A9ssel%202050-re%20-%20szakpolitikai%20vitaanyag.pdf

Nekem állandóan rossz érzésem van az ilyesmivel kapcsolatban. Nem vagyok klíma-szkeptikus, de a Kárpát-medence szerintem elég jó helyzetben van mind vízkészlet, mind szélsőségek tekintetében. Az elsivatagosodást, aszályt inkább okozza az ostoba környezetrombolás, nagyüzemi gazdálkodás, túlművelés, folyószabályozás, mint a természetes romlás. A termőföldre és vízkészletre meg a legnagyobb veszélyt a hazai maffia (oligarchák) és a nemzetközi (adott esetben sokszor zsidó)spekulánsok jelentik.Fegyveres fenyegetés? Ebben az esetben miért nem csukják börtönbe azokat, akik leépítették a fegyveres erőinket? Ezek nevesíthetőek. Miért nem teszünk valamit a védettség kialakítására?
Nem tudok nem gyanakodni az ilyen riogatásokon, valami oka mindig van, bevezet egy intézkedést, amit a probléma-reakció-megoldás elmélet érdekében úgy akarnak lenyomni a nép torkán, hogy úgy érezze, ő akarta tulajdonképpen. Lehet ez "valaki", aki majd "megvéd" minket, teret engedni a génmódosított szaroknak (végülis globálisan is erre megy ki a játék az "élelmiszerhiány" riogatással, holott van itt elég élelmiszer,csak az árakat manipulálják) stb. Szerinted mire megy ki a játék?

kételkedő írta...

És még vessük össze mindezt ezzel az előrejelzéssel:
http://www.hir24.hu/belfold/2013/11/05/ennyi-volt-eltunnek-a-magyarok-a-foldrol/
Bocs, ma apokaliptikus hangulatban vagyok. :-)

Bobkó Csaba írta...

Szerintem látványos a kiszáradás, Mo-on főleg, de a lengyel hegyekben is tömeges a fenyvesek pusztulása. (mesterséges fenyvesek, az igaz, de eddig jól érezték magukat) Persze, hogy emberi hatás, de a lényeg hogy MO nem áll jól vízkészlet ügyében. A hadseregről nem is beszélve.

kételkedő írta...

Vannak víztakarékos gazdálkodási megoldások, persze ez nem a nagyüzemi gazdálkodás. De a politika nem abba az irányba mutat, hanem a további kizsákmányolás (itt a földet értem) felé. Pedig mennyivel fenntarthatóbbak lennének a kisléptékű gazdaságok, amik ráadásul munkát is adnának sokaknak. Megfelelő technikákkal még a sivatagban is lehet termeszteni, csak szakítani kell a szemlélettel. Ehhez persze a mostani főnemesi méretű birtokok nem kedveznek.

Bobkó Csaba írta...

Erről szól az egész Ángyán-ügy és ennek előképe, mint már felvetettem a Kitalált Újkoron a magyar nagybirtoképítés az ország és népe nagy pusztulása idején, a török korban. A Rákóczi- és más birtokok nagyra hízlalásáért sose volt a birtokgründoló oligarcháinknak nagy ár a magyar nép pusztulása.

kételkedő írta...

Az Ángyán-féle, sokat lesajnált "skanzen" sokkal inkább a fenntartható gazdálkodás irányába mutatna.
De most itt van Kishantos ügye is: ott a pont náluk, mégsem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, kik állnak, milyen okkultista körök, a tiltakozók mellett, mögött (Ángyánt köreire is gndolok)
Csaba, jó lenne, ha folytatnád ezt a blogot is, az energia- és ökológiai (és vele mindenfajta) összeomlás lehetőségét, mindenféle hozzá kapcsolódó jelenség, sajtóhír elemzését.

Bobkó Csaba írta...

Sajnos arra már nincs időm.

kételkedő írta...

Még egy aktuális dolog Ángyánnal kapcsolatban. Ezt a dokumentumot most olvastam, nov 20-án lesz a párt (?) zászlóbontása. Annyira szép lenne, ha... De...
Kicsit hosszan idézek a szövegből:

"AZ IGAZSÁG NAPJA!
Zászlót bont a TESZ, a Tisztesség és Emberség Szövetsége

Célunk visszaszerezni és élhetővé tenni országunkat. Ehhez le kell bontanunk a maffiahálózatok kormányokon átívelő uralmát, és száműznünk kell a félelmet a közösségeinkből! Hisszük, hogy ez a nagyszerű és tehetséges nép képes felépíteni a mi Magyarországunkat.
„El innen, rablók – ez az én hazám!” (Sajó Sándor)

A családokra, a helyi közösségekre,
a fiatalokra, vagyis az elsöprő többségben lévő tisztességes emberekre építjük mozgalmunkat. Azokra, akik nem fogadják el, hogy néhány oligarcha, gazdasági érdekcsoport maffiaszerű hálózata és az őket kiszolgáló, egymást „két műszakban” váltó, de ugyanazon az „emlőn” nevelkedett politikai „elit” tartsa hatalmában és közösen rabolja ki ezt a nagyszerű országot, tegye tönkre többre hivatott közösségeit és generációk hosszú során felhalmozott közös értékeit. Vissza kell szereznünk és ismét a közjó szolgálatába állítanunk a közösségek államát, annak törvényhozását, intézményeit, az általa kezelt közpénzeket és a nemzet rábízott vagyonát! Segíteni akarunk abban, hogy az emberek saját kezükbe vegyék életük irányítását, és több mint 20 év tévelygés után végre maguk döntsenek sorsukról.
A Tisztesség és Emberség Szövetsége azok mozgalma lesz, akik ragaszkodnak az örök értékekhez, erkölcsi normáinkhoz, és vallják: nem lehet törvényes az, ami erkölcstelen. Az ország kifosztásának végjátéka zajlik, az idő elfogyott. Meg kell kísérelnünk, hogy már 2014-ben tisztességes embereket küldjünk a Parlamentbe! Gondoskodnunk kell arról, hogy ne csak a maffiahálózatot kiszolgáló rossz vagy még rosszabb jelöltek közül lehessen választani! Ehhez a helyi közösségeknek kell maguk közül olyan képviselőjelöltet állítaniuk, akiben megbíznak, mert ismerik, és mert élete hitelessé tette őt. Olyan jelöltet, aki nekik, és nem a pártközpontnak tartozik elszámolással, és aki ezután is a saját közössége képviseletére, boldogulásának szolgálatára teszi fel az életét. Aki tudja és vallja, hogy az ember nem annyit ér, amennyi az összeharácsolt vagyona, hanem annyit, „amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud” (Kodály Zoltán). A helyi közösségek ilyen jelöltjeit azután a mozgalom egyik alapítója, az Élőlánc Magyarországért párt társadalmi szolgáltatásként megkísérli bejuttatni az Országgyűlésbe. A tisztességes emberekkel, családjaikkal, közösségeikkel összefogva, szövetséget kötve, [EZT FIGYELJÉTEK!]a „világ fölött őrködő Rendbe” kapaszkodva és bízva meg fogjuk változtatni, mindenki számára élhetővé fogjuk tenni a mi hazánkat!
és a szervezők: Ács Sándorné Kishantosi Vidékfejlesztési Központ, Ángyán József független országgyűlési képviselő, Ertsey Attila Élőlánc Magyarországért, Hetzmann Róbert Váralja szövetség Teichel István Gazdálkodó Családok Egyesülete"

Szóval szép lenne, ha nem tudnánk, hogy az Élőlánc és a Váralja Szövetség zsidók által dominált szervezetek, hogy több tagjuk, pl Ertsey Attila gnosztikus, steinerista alapokon áll, és a Makovecz-féle Magyarország megteremtésén fáradozik (szerintem nem véletlen a nagy "világrend" emlegetése a szövegben). A retorika jó, de vajon mi van mögötte? Amit a földdel vagy Kishantossal művelnek, az tényleg vérlázító, de mi van a másik oldalon? És vajon Ángyán is tudatosan vesz részt ebben, naív, vagy csak pragmatikus. Lehet támogatni egy ilyet? Vagy hagyjuk az oligarchákat és a maffiát garázdálkodni? Én tartok tőle, hogy ez is egy maffia (és Éliás Ádám és a VÉSZ még nem is mutatja itt az arcát, de tudjuk, hogy ő is a környéken van).

Bobkó Csaba írta...

Ángyán szerintem nem gnosztikus, valószínűleg naív, illetve hajlandó elfogadni bármilyen segjtséget, mert van ambíciója. Őnmagában helyes, ha jó ügy harcosa gyakorlatilag is akar tenni az ügyért, de itt az ördögnek adja el magát.

Éliás mellesleg Makovecz sevillai pavilonjának volt valami kivitelezésvezetője, vagy ilyesmi, M. panaszkodott rá aztán. A tipikus zs maffiózó archetípusa.

kételkedő írta...

Ha megnézed Joseph Beuys felhívását(ugorj a megoldásokhoz, a végére), akkor eléggé összecsent a TESZ megoldási tervével, pl "parlamentbe juttatunk embereket" stb. Az egész pedig steinerista alapokon áll:
http://bocs.hu/3part/beuys-01-03.htm
Az alapgondolat jó, a gnosztikus háttér az, ami nem jó. De hogy lehetne leválasztani róla, amikor antropozófusok irányítják, és a nép nem tud erről semmit?
A másik, vajon lehet-e valami jó, ha a cselekvési terve egyébként jó irányú, de tudjuk, hogy a vezetői gnosztikusok?

kételkedő írta...

A cselekvési terv nagyon jó, csak mi tudjuk, hogy milyen ideológiai háttér és rejtett szempontok állnak mögötte. De például mi van azokkal, akik hasonlóan gondolkoznak, de gnoszticizmus nélkül (ellenében)? Itt pl a Hetesi Zsolt-féle társaságra gondolok, az elemzésük jó, jó látják, mi a rossz irány, bár azt nem tudom, nekik van-e konkrét cselekvési tervük. Molnár Géza is ott van, bár tőle láttam már olyan megnyilvánulásokat is, amik a szkíta-hun stb ősmagyarozó társasághoz tették közel. Ismered ezt a vonulatot? Ezek vajon szemben állnak a gnosztikusokkal? (Hetesi sztem katolikus alapokon áll)

Bobkó Csaba írta...

Zsolt abszolút kóser katolikus, és Gézáért is tűzbe tenném a kezem, a manicheus-kuruc-témában sokat vitatkoztunk. Zsolttól a kitalált Újkoron linkelem egy cikkét, amiben, mint asztrofizikus cáfolta Illig Kitalált Középkor elméletét, ugyanis a naptár alapján az ilyen lebukna. A Pap Gábor-hívek ki akarták érte rugatni az egyetemi oktatói állásából! (aztán el is került, ha jól tudom)
Géza szerintem jóindulatú és pár dologban bekapta a horgot. De a tényekre racionálisan reagál.

kételkedő írta...

Az az érdekes, amikor az öko-szemléletű emberek összefutnak, mert egy ilyen kis országban ez elkerülhetetlen. Vajon látják-e, hogy a látszólagos egyetértés mellett alapvető ideológiai alapjaikban térnek el (mondhatni, ellentétes platformon állnak)? Mondjuk, ha Ertsey és H Zsolt találkozik egy zöld fórumon. Onnan jutott eszembe, hogy ő ketten facebook barátok (ami persze nem jelent semmit, hiszen akik 1x találkoztak, bejelölik egymást). És hab a tortán, hogy te viszont Zs barátja vagy (nem kutattam, kidobta:)), tehát közvetve Ertsey barátja vagy (barát barátja, hehe), vagyis nagyon közel keültél a Steinerista-makovecista körökhöz :-D (Ezt persze csak viccnek szántam)
Hetesi elemzéseit nagyon jónak találom, bár pesszimisták (de én is az vagyok). Mondjuk, ő nem nagyon javasol kiutat, mintha eleve reménytelennek tartaná az egészet. Egy előadásán láttam, hogy nagyon ideges lett, amikor felszólaltak a "szeretetrezgők", innen is gondoltam, hogy anti-gnosztikus.
Egyre inkább úgy látom sajnos, hogy nem fog menni, hogy összefogjanak az öko-szemléletű emberek, de kizárják egyben a gnoszticizmust is. És ez nem tudom, hova vezet, mert ha a gnosztikusok definíció szerűen a világ elpusztításában gondolkodnak, ahogy mondod,akkor ez az egész zöldség csak valami álca lehet. Vagy?

Bobkó Csaba írta...

Zsolttal is , Gézával is személyes a barátság, bár persze nem intenzív a távolság miatt. Zsolt teljesen fősodor katolikus, ez nem titok, az se, hogy papnak készült, aztán megnősült. Az egyház halálra ítéli magát, ha ragaszkodik a gnosztikusoktól importált cölibátushoz... Persze felül el van már foglalva így is. De pont az egészséges pap-utánpótlást szűkítik le. A görögkatolikusoknál pap-dinasztiák vannak, terjed is a katolicizmuson belül, ez is egy lehetséges megoldás.

A világpusztítási szándéknál is meglehet a többlépcsős beavatás, az alsóbb szintűek nem tudják, hogy feljebb épp az ellenkezőjére fordul a TAN... Makovecz persze tudta, a pusztítási tervek szélsőségéről tervezek egy bejegyzést, durva lesz.

kételkedő írta...

A cölibátust a gnosztikusoktól vették át?
Érdekes lehet az alsópapság és a vatikáni vezetés közötti ellentét, vajon milyen feszültségek, konkrét harcok lehetnek köztük? Erről sok biztosan nem szivárog ki külsős körökbe. Azt tudjuk, hogy az ördögűzőket kimondottan visszaszorítják, pl ebből az interjúból kiderül:http://www.hagiosz.net/?q=amorthinterju
És Zsoltnak vajon milyen a jövőképe? Az rendben, hogy reálisan látja a sötét valóságot, de azért mindenki próbál a maga szintjén elképzelni egy alternatívát, esetleg tenni is érte. Egyszer valaki feltette a kérdést neki egy előadásban (valahol megvan videón), hogy akkor addig is, létesítsünk-e önellátó farmokat, de valami olyasmi választ adott, hogy az nem megy, mert a két modell egyidejű létezése csak még nagyobb terhet jelent a környezetnek (azt már akkor sem értettem, hogy miért).

Makoveczben igazad van, és valószínűleg a tanítványa, Ertsey is pontosan tisztában van ezekkel a dolgokkal.Rossz elképzelni, ahogy Ángyán körül nyüzsög, meg az összes öko-mozgalomban.

kételkedő írta...

Ángyán vagy indul, vagy nem, a 2014-es választásokon. De mindenképpen indulnak emberek az ő nevével fémjelezve. Kíváncsi vagyok, mennyi lesz köztük a zsidó. Valami azt súgja, hogy szinte mindenki.
Zsidók a Váralja Szövetség ifjú titánjai, Éliás Ádám, Ángyán egyik kiemelt szövetségese: http://hvg.hu/itthon/20131201_Angyan_toboroz
A makoveczes Ertsey Attiláról már ne is beszéljünk, őt kitárgyaltuk már. Ács Sándornét nem tudom, de gyanús (szerinted? arc alapján?), az Élőlánc alapjában egy zsidó szervezet.

http://pestisracok.hu/breaking-news-angyan-jozsef-mozgalmanak-jeloltjei-is-indulnak-a-valasztason/
Rátelepedtek már rég a "nemzeti", de úgy látszik, a földvédő mozgalmakra is. Szeretném megfejeteni Ángyánt. A naivitásban már kezdek nem hinni. Vajon nincsen jobb választási lehetősége, vagy őt is bekebelezte a háttérhatalom. Vajon miért vesz részt ebben a színjátékban? Vagy ezek a zsidók nem olyan zsidók? (hiszek abban, hogy ha valami sárga és hápog, az kacsa, akármit is akarnak elhitetni róla)


Bobkó Csaba írta...

Ezek maximálisan OLYANOK. Okkult háttérrel. Ez az Éliás azonos a Sevillai pavilont kivitelezővel? Még Makovecz is panaszkodott rá, de csak szőrmentén, félt tőle! :-) Egy erős ember, akinek sok keresztgyereke lehet, felekezet ne zavarjon... .-)

kételkedő írta...

Szerintem ugyanaz, a VÉSZ vezetője, sokat panaszkodtak rá a társai, mint szélhámosra.
Csak azt nem tudtam még megfejteni, hogy Ángyán mit keres közöttük, nem talált jobbat? Nem látná, hogy kik ezek? Szerintem a politikában a naivitás nem játszik. Sosem a retorikát kell figyelni,hanem, hogy ki áll mögötte. Ángyánról eddig nem feltételeztem rosszat, még most is reménykedem, hogy csak nem értek valamit... De már egyre pesszimistább vagyok.

Bobkó Csaba írta...

Ha valaki kozéleti szereplésbe kezd, kötelező észnél lennie, nem naívnak lennie, felfogni, kiknek a malmára hajtja a vizet tevékenységével. Kik futtatják.

kételkedő írta...

http://kaslerarpad.hu/?attachment_id=6078

Azzal szoktak vádolni, hogy minden bokorban zs-t látok, pedig csak arról vam szó, hogy a prominensebb helyeken ott vannak. Nekem pedig van szemem rá. Sokaáig nem tudtam megmagyarázni néhány dolgot ebben a pártban, ami talán most helyre tevődött? Csaba, megnéznéd ezt a képet? A nőt nézd, ne a férfit? Te is azt látod, amit én?

Bobkó Csaba írta...

Zsidóképűnek véled a nejét? Nem zárom ki. Automatikusan nem ítélhetnénk meg csak ezért, ha biztosan tudnánk is, de régi technika a nemzsidó vezetők zs nejjel való fogása, pl. Brezsnyev, Gorbacsov, (ha ugyan nem az ő maga is), ezt emlegetik a szakirodalomban.

kételkedő írta...

Erre gondoltam, igen. Jellegzetes a 19. Sz-tól beházasodni, és feleségen keresztül befolyásolni. Nem értettem eddig, miért ülteti a pártjában kulcspozícióba a zsidókat, naivitás nála kizárva. Természetesen nem önmagában a származással van a baj, de ha egy politikai mozgalom vezetőségében így elkezdenek koncentrálódni, akkor ott valami van. Hiába teszi közzé saját szász és székely pedigéjét, a feleség képe (nekem biztosan!) elárulja.
Még egy párt, amire nem tudok szavazni, pedig eleinte bíztam bennük. (nem a nej miatt persze, az csak a kulcsot adja).

Bobkó Csaba írta...

Nagyon dialektikus érzékű nép, pl. 56-ban a barrikád mindkét oldalán hemzsegtek...

Névtelen írta...

ez sztem vendégposzt is lehetne ide. : )

http://kkbk.blog.hu/2013/12/13/agrarorszagok_es_a_jovo