2010. október 29.

2017: Amerika felbomlásának éve

Paul Craig Roberts: Amerika felbomlásának éve

2017 volt. Klánok uralták Amerikát.

Az első klánok a helyi rendőrségek körül szerveződtek meg. A konzervatívok bűnözésellenes háborúja a 20. század végén és Bush/Obama terrorellenes háborúja a 21. század első évtizedében a rendőrséget civil kontroll nélküli hadsereggé változtatta.

Ahogy a társadalom összeomlott, a rendőrök hadurakká váltak. Az állami rendőrség széthullott és tagjai csatlakoztak lakóhelyük helyi rendőreihez. Az újonnan alakuló törzsek kiegészültek a rendőrök rokonaival és barátaival.

A dollár 2012-ben összeomlott, mint nemzetközi tartalékvaluta, amikor a súlyosbodó gazdasági válság világossá tette Washington hitelezői számára, hogy a szövetségi költségvetési hiány túl nagy volt ahhoz, hogy másból finanszírozzák, mint a bankóprésből.

A dollár veszte után az importárak az egekbe szöktek. Mivel az amerikaiak nem tudták megfizetni a külföldi termékeket, a multi vállalatbirodalmak, melyek a tengerentúlon gyártottak az USA piacára, csődbementek, tovább erodálva a kormány adóalapját.

A kormány számlái kifizetése érdekében kénytelen volt fedezetlenül pénzt kibocsátani, ami a belföldi árak rohamos növekedéséhez vezetett. A hiperinfláció miatt Washington megszüntette a Társadalombiztosítást és az Egészségbiztosítást, majd elkobozta a magánnyugdípénztárak maradék vagyonát. Ezzel egy év haladékhoz jutott, de amikor nem volt több elkobozható forrás, a pénzkibocsátás és hiperinfláció folytatódott.

Az élelmiszerellátási láncok megszakadtak, amikor a kormány a hiperinfláció elleni harc keretében befagyasztotta az árakat és előírta, hogy minden vásárlást és eladást USA papírpénzben kell elszámolni. Mivel senki nem akart növekvő értékű árukat csökkenő értékű papírért eladni, az áruk eltűntek az üzletekből.

Washington úgy reagált, mint Lenin a szovjet történelem hadikommunista korszakában. A kormányzat a hadsereget küldte ki, hogy kobozzák el az árukat a lakosság részére történő természetbeni kiosztás céljából. Ez egy átmeneti megoldás volt a meglevő készletek kimerüléséig, mivel a további termeléstől elvette a kedvet. Az elkobzott javak zöme az őket begyűjtő katonák tulajdonába ment át.

Az áruk újra feltűntek a helyi hadurak védelme alatt álló helyi piacokon. Az árucsere barterben, arany, ezüst és rézpénzekben folyt.

Más klánok olyan családok és egyének körül jöttek létre, akik élelem-, arany-, fegyver- és lőszerkészletekkel rendelkeztek. Kényszerszövetségek alakultak a klánok erőbeli különbségeinek kiegyensúlyozására. Árulások tették a hűséget rövid idő alatt a túlélés nélkülözhetetlen követelményévé.

A nagybani élelem- és egyéb termelés leépült, mert a helyi milíciák adóztatták a területükön áthaladó áruszállítmányokat. Washington kezébe kaparintotta a belföldi olajkitermelést és a finomítókat, de a kormányzat benzinjének nagyobb részét a klánoknak kellett átadni a felségterületükön való biztonságos áthaladás fejében.

A Washington tengerentúli támaszpontjain állomásozó katonák zömét sorsára hagyták. Amint készleteik kimerültek, a magukrahagyott katonák kénytelenek voltak szövetségre lépni azokkal, akik ellen korábban harcoltak.

Washington egyre nehezebben tudta fenntartani magát. Amint elvesztette az ország feletti ellenőrzést, kevésbé volt képes erőforrásokat külföldről beszerezni azok hűbéreként, akiket nukleáris támadással fenygetett. A többi nukleáris hatalom fokozatosan felismerte, hogy az egyetlen célpont Amerikában Washington volt. A dörzsöltebbek látták az írást a falon és eliszkoltak a volt fővárosból.

Amikor Róma birodalomépítésbe kezdett, a pénze arany és ezüst érmékből állt. Róma jól szervezett volt, hatékony intézményekkel és képes volt a harctéri csapatok olyan ellátására, hogy szakadatlanul háborúzhatott, ami abban az időben az ő monopóliuma volt.

Amikor az önhittség Amerikát tengerentúli birodalom építésére hajtotta, a vállakozás következményeként a tengeren túlra szervezték ki az amerikai gyártó és szakmunkát jelentő szolgáltatási munkahelyeket, emiatt erodálódott a kormányzat adóalapja, hatalmas költségvetési és külkereskedelmi hiány keletkezett, a rendeleti papírpénz elértéktelenedett, Amerika külföldi hitelezőktől és bábkormányoktól vált függővé.

A Római Birodalom évszázadokig állt fenn. Az Amerikai Birodalom egy nap alatt összeomlott.

Róma korrupciója ellenségei erejévé vált és a Nyugati Birodalmat legyőzték.

Amerika akkor omlott össze, amikor a kormány többé nem a népet képviselte, hanem egy magánoligarchia eszközévé vált. A döntéseket kevesek rövid távú haszna érdekében hozták a többség kezelhetetlen jövőbeli tartozásai árán. A tartozások súlya alatt a kormány összeomlott.

A globalizáció végigfutott pályáján. Az élet helyi alapokon szerveződött újjá.

2010. augusztus 13.


A szerző, Dr. Roberts korábbi pozíciói:
Az USA Kincstárügyi minisztériuma helyettes államtitkára, A Wall Street Journal társszerkesztője, a Business Week rovatvezetője, a Stanford Egyetem Hoover Intézete vezető kutatója, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja William E. Simon Politikai Gazdaságtan tanszékének vezetője, Washington, D.C.

Forrás: LATOC: The Year America Dissolved

-----------------------------------------------------

Roberts hitelességét számomra növeli, hogy (nyugalmazott) elitfigura létére publicisztikai-közéleti munkássága során élesen kritizálta Izrael gyarmatosító politikáját, az USA Külügyminisztériuma Izrael-bábjakénti viselkedését és megkérdőjelezi a WTC-tornyok elleni támadás és összeomlásuk hivatalos magyarázatát.

Figyeljük meg a nyugdíjalapok kisajátítására vonatkozó részt, ezt Roberts OV lépése előtt írta, nagyon logikus és én helyeslem is. Továbbá rímel az olajkutak és finomítók államosítására az OV-kormány terve is a MOL orosz részvénycsomagjának megvételére.
Persze nálunk, mint kis európai országban némileg más kifutás várható és pár apróságban vitatható Roberts leírása, pl. az USA kormányzata nem "megszűnt képviselni a népet", hanem eleve az oligarchák eszközeként jött létre és a birodalomépítésbe nem az "önhittség" hajszolta az USA elitjét, hanem a globális kamatkapitalista háttérhatalom viselkedésének logikus következménye volt.
Vagy a háttérhatalomtól eltekintve mondhatnám, hogy az emberiség fenntarthatatlan erőforrásfelélő életformájának egy törvényszerű fázisa, a korábbi birodalmak láncolatának folytatása.
Az USA eleve a nyugat , kelet, észak és dél felé folyton lerabolható szűzföldeket kereső óvilági civilizáció gyarmataként jött létre, mivel ott akkora szűz erőforráskészleteket találtak a gyarmatosítók, amekkora máshol nem létezett, törvényszerűen vált a Birodalom központjává, pontosan a szűz készletek felzabálásának idejére.

Ez az idő telt most le.

2010. október 27.

Kaméleon

New Yorkban a CEDAW feminista harcosaként, FÉRFI külsővel, nőies kinézet kizárva, még csak az kéne!


Még a családon belüli erőszak ellen (joggal) kűzdve, feministaként (a szokott egyoldalúsággal), természetes zsidó közegében folytatva karrierjét, elhanyagolt zsidó banya kinézettel, elég Barbara Streisandosan:Majd a zsidó kora-öregasszonyból kivirágzik a keresztény-nemzeti, érett szépasszony:De néha az aktuális álarc mögül kivillan az egyéniség:Profi munka volt, a kivillanások elkerülhetetlenek voltak (a szobrász lehetőségeit behatárolják a kődarab adottságai).