2011. november 29.

Az álomnak vége - az ébredés rémálom

Bogár László megszokott Magyar Hírlap-beli sorozatában egy  Végjáték kezdetéhez éréshez illően igyekszik leszámolni a Szép Álommal, hogy az emberiségnek megadatott az utóbbi évszázadokban nem is valami Fejlődés, hanem egyszerűen csak a boldogulás, az arra törekvés lehetősége. Szembenéz a könyörtelen valósággal, hogy egy kegyetlen kizsákmányológépezet karmaiban vagyunk legalább évszázadok óta és az hol zajosan robbantva, hogy csendesen rohasztva tesz minket tönkre. Újra felteszi elméleti kérdését, amit az utóbbi években rendszeresen, hogy vajon újratárgyalható-e kifosztásunk mértéke a Ragadozóval, vagy most már szinte utólag, az elment vonat után nézve mereng el rajta, hogy vajon a Ragadozó lehettt volna-e bölcsebb, berendezkedhetett volna-e hosszabb távú, "fenntarthatóbb" kizsákmányolásra. A vonat Bogár szerint is elment, a Pusztulás bizonyára elkerülhetetlen és természetesen a Pusztítókat is eléri.


Nagyon időszerű szembenézés a helyzettel, de három észrevételem van. Az egyik gyakorlati, hogy a társadalom nagy részének nem adatik meg, hogy egyre kevésbé fogyassza a "Globalóma" áruit és szolgáltatásait, hiszen teljesen csapdában van. Rá vagyunk kötve az infrastruktúra-hálózatokra, a gyakran interkontinentális ellátási láncokra, sokaknak adóssága van, többségünk megélhetése,  munkahelye a Rendszer része, stb. A Globalóma erői erőszakkal számolták fel az ettől egykor sokkal autonómabb életformák tömegeit, lásd TSZ-esítés, az egész szocializmus az ő projektjük volt, ahogy a nácizmus is. Tehát nem hagyták meg a lehetőséget szinte senkinek, hogy tőlük független maradhasson. Aki maga nem vett fel hitelt, annak is eladósították az államát. Ha egész állam maradt kívül, "megnyitották", mint Japánt a Meiji-restauráció idején, a gyarmatokat meg még durvábban.

Másik észrevételem, hogy az elmúlt háromszáz évünk lázadásait Bogár László tévesen tekinti a pusztító világerő ELLENI lázadásoknak, hiszen épp ellenkezőleg, ezeket ez a romboló erő szervezte, hasznos idiótává manipulálva hazafiainkat, saját felkeléseik által rombolva társadalmunk autonómiáját a globalómával szemben. 1848 törvényei és harcai a rablókapitalizmus útjából takarították el a "feudális" akadályokat, de a kuruc lázadások is a kor rózsakeresztes-szabadkőműves szövevénye által voltak irányítva, mint a rozi-kurucok (Rosae crucis) neve is mutatja. A hazai kurucmozgalom (rózsa-)keresztapja és Keresztapája Comenius volt, akit a szűkebb szaktörténész körök a modern szabadkőművesség egyik atyjának tartanak, amellett, hogy összeurópai kém- és ügynökhálózat egyik feje volt. Tehát a "lázadás" vagy "szabadságharc" tudatunkba mosott formája éppen nem eszköz a romboló világerő elleni harcra, hisz valójában annak manipulációs eszköze. Ez jól látszik a mostani "Arab Tavaszon" is. Jellemző, hogy Globália zsidó tudatipara, Hollywod egyik legsulykoltabb mintája a Felkelés, a Szabadságharc, a Breavehearttól a Csillagkapun át az Avatarig, százával láttunk ilyen filmeket. A (szintén zsidó kezekben tartott) honi szocialista filmipar ugyanezt a mintát erősítette a nézők tudatában a Rákóczi hadnagyával, a Tenkes kapitányával, vagy a Kőszívű ember fiaival. Abban persze igaza van Bogár Lászlónak, hogy amikor nem lázadtunk, akkor rohasztott ugyanez a világerő. A magyar történelem tanulsága, hogy ugyan önsorsrontás volt bekapni a nyugati szétverőközegek horgát és uszításukra állandóan a Habsburg-dinasztia ellen lázadni, de valójában két lázadás között a romboló erők magában az udvarban találták meg bázisukat, lásd például a szabadkőműves Habsburg uralkodókat, vagy akár Metternich és a Rotschildok kapcsolatát. Tehát a háttérhatalom mindig igyekszik mindkét vasat maga tartani a tűzben és ebben sikeres is.

A harmadik észrevételem, hogy a kifosztottak, tönkretettek és a "globalóma" közti képzelt párbeszédre adott három lehetséges válasz közül az első áll a legközelebb a valósághoz, de ennek teljes kibontására sem a Magyar Hírlapban, sem más fősodor médiumban nem kap Bogár László sem lehetőséget. Tehát a világ a szétverő erők romboláse eredményeként nem azért áll a végpusztulás küszöbén, mert a gonoszoknak kicsúszott a kezéből az irányítás és nem is merült fel bennük soha, hogy ésszerű gazdaként rendezkedjenek be, hisz ez a megoldás volt az a hagyományosabb ("feudális") elitekkel, melyek uralmát szívós munkával szétverték.
Ez a világrombolás kicsit sem tévedés, itt a "kapitalizmus", a pénzuralom, a pénzcsinálás, a kamatoskamat nem a cél, csak az eszköz volt. Nem azért vertek szét évszázadok, vagy évezredek szjvós, alattomos felforgatótevékenységével minden fenntarthatóbbat, méltányosabbat, igazságosabbat, emberibbet, mert többet akartak keresni. A pénzcsinálás, a szivattyúzás csak eszköz volt, A CÉL ELEVE A SZÉTVERÉS, PUSZTÍTÁS!!!

Ennek a gonosz célnak és sokévszázados tevékenységnek, melynek rohadt, mérgező "gyümölcseit" a rombolás résztvevői többnyire nem érhették meg, (tehát irracionálisnak tűnik), csakis vallási jellegű lehet. Leegyszerűsítőnek és elcsépeltnek tűnhet, de a Globalóma eszmei háttere a sátánizmus. Ez pedig a zsidó vallásban, vagy annak vadhajtásában gyökerezik, (ezt nem kell összetéveszteni a minden bajért minden zsidót okolással) nem véletlen, hogy a mikor a zsidóság szakított a Talmudon, Kabbalán kívüli tudományok tanulmányozásának tilalmával, a természettudományos egyetemi karokra tóduló zsidó tudósok egy-két generáción belül kifejlesztették az atombombát...

EZ a romboló erő nem tévedett és nem tárgyal: ők kezdettől ki akarták irtani a gazdaszervezetet, melyben élősködnek, magukkal együtt...