2007. augusztus 23.

Pénzügyi válság és "Gárdák"

A lustaság és fásultság okozta hosszú szünet után ideje egy kis életet lehelni a blogba, főleg, hogy felgyorsulóban vannak az események, "a nemzetközi helyzet fokozódik".
Mivel most is lusta vagyok, linkeket nem rakok be, legyen mindenki házifeladata, hogy nézzen utána a konkrétumoknak.

Tehát kitört a nemzetközi pénzügyi válság

és az első megingás után, amikor pl. a Népszabiban címlapsztori lett a dologból, hamar helyreállt a "normalitás", a kezdeti kis pánik után a cenzúra újra teszi a dolgát és a derék polgárok éberségét elaltatva továbbra se kötik az orrunkra a médiumok, a politikusokról nem is beszélve, hogy nagy eséllyel általános, globális gazdasági válság kezdődött, egyenlőre a pénzügyi szektorban. Az USA másodlagos jelzáloghitelbuborék kipukkanása rávilágít, hogy a globális pénzügyi elit élősködése, elfajulása végső, már fokozhatatlan fázisába jutott. Az USÁ-ban már a bankpánikoknál tartanak, a legnagyobb ingatlanhitelező, a Countrywide anyabankjának fiókjait megrohanták a betétesek az esetleges csőd hírére. Azóta már más országos bankokról is rebesgetnek hasonlót. A Wall Street pénzügyi zsenijeinek a történelem során sokadszor újra sikerült feltalálnia a pilótajátékot, csak most sikerült az egész világgazdaságot alapjában véve pilótajátékká varázsolniuk.

Ami minimum felmerül bennem, hogy ha ekkora szakértelemmel és felelősségtudattal alapították pénzfejőstehénné azt a csalást, hogy átmenetileg alacsony kamatozással nincsteleneknek adtak el drága ingatlanokat, majd a jelzálogok fedezetére alapozott értékpapírokat gyorsan továbbadták a tőzsdén, tudva, hogy a "bomba" kb 2 év múlva robban, amikor az ingatlanhitelek kamatozása piaci szintre emelkedik, közben ők jó kis (jó nagy) jutalékokat keresnek az egészen, nos, hogy valóban e körök követelései nyomán kell-e bevezetnünk pl. a többiztosítós rendszert.

Azt tudni kell, hogy a nagytekintélyű szélhámosok áldozatai között előkelő helyen vannak a világ, főleg az USA nyugdíjalapjai, éppúgy, ahogy az internetes részvénybuborék vesztesei között is, és az USA legnépesebb, háború után született nemzedéke (a "baby boomer"-ek) tömegesen mostanában menne nyugdíjba - ha lesz nyugdíjuk ezek után. Ezek után felmerül, kinek az észjárását érdemes mérvadónak elfogadni a nyugdíj- és egészségbiztosítás terén, a "bunkó demagóg" Fico-ét (nem mintha magyar szemmel ne lenne a rovásán), vagy a Wall Street-i "pénzügyi zsenikét".

A pénzügyi válság hamar eloszlathatja azok illúzióit, akik szerint az olajár emelkedésével a tőke tömegesen és rohamosan áramlik majd az alternatív energiák, vagy az atomerőművek kifejlesztésébe, kiépítésébe.

Épp akkor "párolog el" a világban a (virtuális) tőke igen nagy része a pilótajátékok lelepleződése kapcsán, amikor a legnagyobb szükség lenne rá az Olajcsúcs okozta energiaválság túléléséhez.

Ez a sokat emlegetett "tökéletes vihar", amikor a baj csőstől jön, éghajlatváltozás (rohamosabb, mint hittük), Olajcsúcs, (rohamosan fogyó olajkitermelés, és talán földgáz is nemsokára), és ugyanekkor világgazdasági válság. Ez tetézhető háborúkkal, terrorral, netán pandémiával.

Az idei volt az utolsó békeév?

--------------------------------------------------------------------

"Gárdák"

Valójában a kérdés a lehető legszorosabban összefügg az előbbivel, nekem megdöbbentő, hogy ez a kitört heves médiacirkuszban nem is merül fel. Itt csak - fontosságához képest - nyúlfarknyi terjedelemben foglalkozok vele, mert sürget a határidő, 2 nap múlva avatják a Jobbik gárdistáit és lustaság ide, vagy oda, de egy ilyen határidőt mégse lehet lekésni.

Szóval a médiavita kritikai oldala tökéletesen eltéveszti a dolog helyes értékelését. A kezdeményezést dicsérők, védelmezők is inkább csak ösztönösen választanak jól, helyén a szivük, de nincs elég információjuk, hogy a globális erőforrásválság keretébe illesztve értelmezzék a dolgot helyesen.

A bírálók között ott vannak egyrészt a hazai zsidóság képviselői és a nekik pedálozó sajtósok, akik cseppet sem meglepő módon azonnal fasiszta veszélyt vízionálnak, tőlük ez borítékolható kisebb horderejű ügyeknél is, érzékenységük érthető, de tökéletesen kizárja, hogy elfogulatlanul lássák az ügyet. Az egyetlen felmerülő kritikai észrevételem a Jobbik kezdeményezésével szemben, hogy az egyenruha színének megválasztásával talán mintha direkt provokálni akarták volna ezt a közeget, vagy csak tényleg voltak ilyen nosztalgiáik, a fene tudja, ez a "célcsoport" a terepszínűt se látná kevésbé fasisztának, erre kár is a szót vesztegtni, de talán lehetett volna más az egyenruha színe. (most nem esélyes a változtatás, mert olyan sok szimpátia árad feléjük - joggal) (Milyen volt a 48-as Nemzetőrök egyenruhája?)

A józanabb, visszafogottabb, nem családi Holokauszt-élményeken alapuló bírálók, sőt a dolgot bagatellizálók közös hibája, hogy

kritikájukat a jelenleg fenálló külpolitikai, geopolitikai, biztonságpolitikai helyzet tartós fennmaradásába, a jelen trendek továbbfolytatódásába vetett, szerintem téves hitükre alapozzák.

Tehát hogy hazánk egyszer s mindenkorra, MINDÖRÖKKÉ az EU és a NATO tagja, hogy szomszédainkkal a viszony jó/kiegyensúlyozott/javuló, akikkel fegyveres konfliktus kizárt, határaink véglegesek, bármilyen veszély esetén a NATO megvéd minket. Ezt az alapfeltételezést igazán még a kezdeményezéssel rokonszenvező, mérsékelt jobboldali közegek, médiumok sem kérdőjelezték meg a vitában.

A szélsőjobb médiumok (nem elítélőleg használom a jelzőt, bár nem azonosulok velük kritikátlanul) elég nyíltan kimondják és persze a Jobbik se titkolja, hogy a kezdeményezés egyik fő célja a cigánybűnözés, cigányterror megfékezése. Érdekes fejlemény, hogy a Kuruc Info helyeslően idéz egy cikket az ÉS-ből, ahol valóban újdonság a Political Correctness dogmájának frontális megtámadása cigánybűnözés ügyben, de nekem cseppet sem meglepő, később pedig az erőforrásválság okozta nyomor, tömeges közbiztonságromlás tömegesen ébresztheti rá a mai "ballib" rétegeket, hogy ez az ideológia nem védi meg őket utcán grasszáló gonosztevőktől (etnikumtól függetlenül), ahhoz szervezett fegyveres erők kellenek. Ez természetesen még a zsidó identitású ballib szavazókra is igaz.

Ezzel fő témámnál is vagyunk, e blog olvasóinak (ha nincs is sok) nem újdonság, hogy

az olajcsúccsal fémjelzett globális erőforrásválság következtében a mai világrend felbomlására, összeomlására számítok,

a globalizáció, az urbanizációs trendek visszafordulására, erőforrásháborúkra, a konfliktusok elburjánzására, a közbiztonság tömeges, drámai romlására világszerte és hazánkban is.

Egy olyan helyzetben, amikor hirtelen drámaian esik a Magyarországra importálható kőolaj és földgáz mennyisége, amikor szakadozni kezdenek a globális ellátási láncok, hadigazdálkodásszerű viszonyok között kell a gazdaságot megpróbálni relokalizálni (újjáépíteni a leépített mezőgazdaságot és ipart, szénbányászatot, stb.), amikor az összetartó gazdasági növekedés, prosperitás híján széthullhat az EU és a NATO, amikor a nagyhatalmak erőforrásháborúkat vívhatnak és amikor a nálunk és szomszédainknál egyaránt tömeges nyomor régi etnikai konfliktusok parazsát lobbanthatja lángra,

az ország nem maradhat szervezett véderő, komoly honvédelmi, rendfenntartó potenciál nélkül!

Nem gondolom, hogy a Jobbikot tudatosan ez a perspektíva vezérelte kezdeményezésére, de dicséret illeti őket, hogy ujjukat a kor ütőerén tartva sokkal jobban érezték, mire van ma szükség, mint a drága pénzen kiképzett politikus és államigazgatási, katonai, stb. elitünk, ami alszik, miközben a talpunk alól kicsúszik a föld. Ha a politika alszik, a civil (ill. parlamenten kívüli) szféra veszi át a kezdeményezést!

Igaz, hogy számos buktatója lenne, ha ez meg is maradna kizárólag az ő kezükben, a legfőbb, hogy a pártalapon szerveződő gárdák (és nyilván hamar lenne baloldali ellenszervezet is, ha az In-Kal-t nem tekintjük máris annak) a polgárháború biztos receptjét jelentenék a káoszba süllyedő világban, ami ránk vár. Ezért helyes a Fidesz mederbeterelési akciója, hogy csak egyetlen gárda legyen (amit szerintem a 48-49-es történelmi hagyomány miatt csakis Nemzetőrségnek szabad neveznünk) a Honvédség területvédelmi tartalékos szervezeteként. A jobboldalnak is és a hazafias baloldaliaknak is erőt kellene venniük magukon és tűzzel vassal elérni, hogy köztudottan bal- és jobboldali kötődésű hazafiak együtt alkossák a Nemzetőrség egységeit, ahol tilos lenne pártpolitikáról szót ejteni! (amíg szolgálatban vannak) Ha ezt nem sikerül megvalósítanunk, nem kerüljük el a polgárháborút.


Csak röviden szerintem a honvédelmi képességünk teljes spektrumú helyreállítására van szükség a fenyegető vihar küszöbén, tehát a kötelező sorkatonaság visszaállítására, egy területvédelmi Nemzetőrség létrehozására már katonaviselt önkéntes nős családapák részvételével, a honvédelmi nevelés felélesztésével (MHSZ, netán Levente?) és polgári lövészklubokkal.
Ez utóbbiak széleskörű önvédelmi jellegű kiképzést adhatnának tagjaiknak,

nem engedhető meg olyan helyzet kialakulása, amikor csak az utcán grasszáló bűnözőcsürhéknek van fegyvere, a polgárságnak nincs.

Ez utóbbi csoportba tartozhatna a Jobbik és mások által kezdeményezett szervezetek is, amennyiben nem olvad be mindenestől az egyetlen országos Nemzetőrségbe.

Hogy a Jobbik most politikai tőkét kovácsol akciójából az természetes, de ez nem az én témám. Joguk van hozzá, ránk is fér egy megújuló jobboldal, sok sikert. (ami persze nem garantált)

Még egy bekezdés erejéig visszatérek az említett In-Kal Security kérdésére. A helyzet annyira fokozódik, hogy már nincs miért betartani a politikai álkorrektség dogmáját. A cég (magánhadsereg!) sajtóban nyíltan emlegetett izraeli kötődése drámaian fontos kérdés. Kendőzetlenül kell beszélnünk róla, hogy a globális erőforrásválság által borítékolhatóan a megszűnés szélére sodródó országok listáján az élbolyban van Izrael állam (vízhiány, olajhiány, békehiány). Ismert az elmélet (Csurka Istváné), hogy a menekülő zsidó elit egyik menedékhelyéül hazánkat nézte ki magának, ezt jelzik a gigantikus tőkebefektetések, esetleg az In-Kal Security létrehozása is. Ez óriási nemzetbiztonsági kockázat, nem engedhető meg, hogy egy ilyen agresszív apartheidállam hazánkban saját hadsereggel rendelkezzen, miközben saját magyar hadseregünk, véderőnk lényegében már nincs is! Annál inkább égető egy hazai Nemzetőrség létrehozása!

Szintén a már említett cigánykérdésben a szélsőjobb média rendszeresen hivatkozik a kelet-szlovákiai cigánylázadás példájára, amit végül csak a hadsereg bevetésével sikerült megfékezni. Az a lázadás semmi volt ahhoz képest, ami akkor törhet ki nálunk, ha

a kialakuló válság következtében hirtelen, egyik napról a másikra szűnne meg az egyébként is értelmetlen és élősködővé tevő cigánysegélyezési rendszer anyagi forrása!

Természetesen nemcsak ez, hanem például a nyugdíjrendszer is összeomolhat, etnikai jellegre tekintet nélkül. A válságból kivezető egyik fő kiút városi tömegek (fokozatos) falura települése, a lakosság egyre növekvő részének a főállású, vagy kiegészítő jellegű földműveléshez való visszatérése lesz. Ennek értelmét ma megkérdőjelezi a cigányok által okozott vidéki közbiztonsági helyzet, a terménylopások. Ez a probléma is kezelhetetlen lenne vidéki rendfenntartó erők rendszere nélkül, ahol a puskás csőszök, kakastollas csendőrök, netán fegyveres polgárok mellett szintén lehet feladata a Nemzetőrségnek is, főleg helyi, vagy átfogóbb lázadás esetén.

Akik a Jobbik Gárda-kezdeményezését azon az alapon bírálják (gúnyosan), hogy a Jobbik szerint akár (ma!) NATO-tag szomszédokkal szemben is védekezésre szorulhatunk, el sem tudják képzelni, milyen időzített bombát hagyott még itt nekünk Trianon, annak kapcsán, hogy a válság román, szlovák, szerb, ukrán panelmenekültjeinek kézenfekvő letelepedési területei lehetnek a megmaradt határainkon kívüli magyar nyelvi tömbök a többnyire jó termőföldjeikkel.

Tudom, hogy felkészületlen, vagy bizonyos ideológiák rabságában szenvedő olvasó elmebetegnek, fasisztának nevezhet a fentieket elolvasva, de sajnos az én információim szerint ilyen

drámai helyzetek állhatnak elő a belátható elég közeli jövőben, ahol minden téren drámai erőfeszítésekre lesz szükség a veszteségek minimalizálásához, a társadalom megmentéséhez.

Ezek közé tartozik egy Nemzetőrség létrehozása, amihez reményeim szerint rövidesen elvezet a Jobbik Magyar Gárda-kezdeményezése.


Nem kérdés, hogy a társadalom, az elit zöme ezt csak a válság egyre súlyosabb kezdeti csapásainak súlya alatt fogja elhinni, megérteni. Nekünk, látóknak a vakok között kötelességünk ezt a megvilágosodást elősegíteni, mielőtt túl késő lesz!

Egy káoszba hulló társadalom már menthetetlen, ezért kell a felkészülést most kezdeni.

9 megjegyzés:

Névtelen írta...

Kedves Bobkó Úr!
Mivégre fásult Ön? Hiszen mindenkinél élesebben sejti az elkövetkezendőket! Ami most kell: jó kedéllyel nekifeküdni a személyes és közösségi jövő építésének. Kéretik ebben a szellemben tovább végezni úttörő munkásságát! Köszönöm.

***

A '48-as Nemzetőrség többnyire kék színű egyenruhát -atillát és nadrágot- viselt, vidékenként eltérő szabással. Azért csak többnyire, mert úgy öltöztették föl a nemzetőröket, ahogy tudták (ahogy futotta a kasszából), voltak, akik polgári ruhát viseltek.
Nyáron a fehér vászon is elterjedt volt.

***

1 millió ember áttelepítéséhez cca. 2 hónap szükséges (a cikkben jelölt távolságon, légi úton, csomag csak a legszükségesebb).
Ami biztos: erre lesz üzemanyag...!

Ezek megkeseredett, súlyosan frusztrált emberek lesznek, tele égő bosszúvággyal és veszteségélménnyel az elhagyni kényszerült otthonuk miatt. Ami helyett valamilyen szükséglakással kell beérniük - mégha az egy amúgy tipp-topp lakópark lesz is...
Sokan közülük jártasak fegyverek kezelésében és megszokták, hogy a fegyver napi használati tárgy.
(Nem ritka, hogy géppisztolyokat, automata puskákat viselnek polgárok.)
Szívderítő, na...
:

***

Kérem a pénzügyi válság állomásait kommentálja gyakrabban blogján. Kell az információ, mint egy falat kenyér. Lehet, hogy tényleg ez az utolsó békeév?!
Üdv,
Batka

Névtelen írta...

Kedves Bobkó Úr!
Mivégre fásult Ön? Hiszen mindenkinél élesebben sejti az elkövetkezendőket! Ami most kell: jó kedéllyel nekifeküdni a személyes és közösségi jövő építésének. Kéretik ebben a szellemben tovább végezni úttörő munkásságát! Köszönöm.

***

A '48-as Nemzetőrség többnyire kék színű egyenruhát -atillát és nadrágot- viselt, vidékenként eltérő szabással. Azért csak többnyire, mert úgy öltöztették föl a nemzetőröket, ahogy tudták (ahogy futotta a kasszából), voltak, akik polgári ruhát viseltek.
Nyáron a fehér vászon is elterjedt volt.

***

1 millió ember áttelepítéséhez cca. 2 hónap szükséges (a cikkben jelölt távolságon, légi úton, csomag csak a legszükségesebb).
Ami biztos: erre lesz üzemanyag...!

Ezek megkeseredett, súlyosan frusztrált emberek lesznek, tele égő bosszúvággyal és veszteségélménnyel az elhagyni kényszerült otthonuk miatt. Ami helyett valamilyen szükséglakással kell beérniük - mégha az egy amúgy tipp-topp lakópark lesz is...
Sokan közülük jártasak fegyverek kezelésében és megszokták, hogy a fegyver napi használati tárgy.
(Nem ritka, hogy géppisztolyokat, automata puskákat viselnek polgárok.)
Szívderítő, na...
:

***

Kérem a pénzügyi válság állomásait kommentálja gyakrabban blogján. Kell az információ, mint egy falat kenyér. Lehet, hogy tényleg ez az utolsó békeév?!
Üdv,
Batka

Bobkó Csaba írta...

Kedves Batka!

Ok a fásultságra?
Csak egy sajtólink, a Times Onlineban
(http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/science/article1751509.ece) mondja Lovelock, a Gaia-elmélet szerzője, hogy a felmelegedés miatt 50 év múlva olyan lesz Spanyolország, Itália és az USA déli része, mint ma a Mars felszíne. A történelem egyik legnagyobb kihalása jön, jó, ha a mai emberiség 20%-a túléli. Persze Lovelock tévedhet is, de elég sokat tud ezekről a folyamatokról, nyolcvan elmúlt, nem feltűnési viszketegség hajtja. Az ilyen kilátások nem mozgósítanak, inkább lebénítanak. Ettől még persze az értelmes cselekvésre, egyéni és közösségi felkészülésre bizdítok, rámutatok a mai tömeges téveszmékre. Nade hogy "jó kedéllyel"? Sajnos nem, inkább szorongva, rettegve, de persze inkább próbáljuk meg, ne adjuk meg magunkat - na nem a sorsnak, hanem saját hülyeségünknek. A készülő katasztrófát csak magunknak köszönhetjük, mi emberek. Természetesen esélytelennek látom az egész emberiség megmentését, mindenki törődjön magával, saját közösségeivel, országával, nemzetével. Lesznek, lehetnek, akik e logika alpján éppen belőlünk akarnak helótát csinálni, mert mai helótáikkal nem bírnak, meg ott felélték a létalapjaikat. A mi dolgunk, hogy megvédjük magunkat, de nemcsak tőlük.

Névtelen írta...

Sajnos a garda a polgarhaboru remet veteti elore. Amikor a penzugyi vagy olaj-valsag hatasara az eddig is lecsuszoban levo retegek vegleg a pocegodor aljara kerulnek, az addigi kenyelmes eletszinvonalban tespedo polgarok meg anyagilag tonkremennek, akkor a nep vevo lesz a demagogiara. Nyilvan valamelyik politikusi garda - vagy esetleg mindketto lesz kikialtva bunbaknak. Nem nehez elkepzelni, hogy egy uj vagy regi nepvezer a gardat maga moge allitva bevonul Budapestre, hogy szetzavarja a parlamentben tespedo csurhet. nem mintha nem erdemelnek meg, de ezzel egyidoben az orszagban kitorhet a teljes kaosz.
A gardat emiatt rendkivul rossz kezdemenyezesnek tartom. Elobb fog magyar a magyarnak ugrani, minthogy barki is elkezdene azon gondolkodni, hogy megtamadjon minket.
Ciganylazadastol en nem tartok, soha nem a legnagyobb nyomorban elok szoktak fellazadni, hanem azok akik hirtelen sokat veszitenek. Ez pedig a kozeposztaly jo resze lesz.
Szerencsere letezik egy jo megoldas a kozelgo katasztrofa tompitasara: uj Foldosztas! Sajnos viszont ennek az eselye eleg kicsi. Valoszinubb, hogy az elit lenyulja az osszes foldet, a tobbiek meg mehetnek jobbagynak.

BlackVoid

Névtelen írta...

Persze, megértem és mélyen átérzem a lelkiállapotát. Én mélyen hiszek abban, hogy a Kárpát-medencében átvészelhető lesz a legrosszabb is. Ez nem irracionális vakhit, hanem részben a lehetőségekből, részben az adottságokból levezetett szükségszerűség. Minden lehetségest meg kell tennünk családunkért, barátainkért, közösségünkért, nemzetünkért. (Ha ennek ellenére mégsem kerülhetjük el a pusztulást, annak úgy kell lennie, meg kell hajtanunk fejünket.) Istenhit és Istenszeretet.

Mindenkivel szemben, aki létükre tör, meg kell védeniük magukat az életképes közösségeknek. Lehet az betelepülő vagy elvadult hazánkfia. A közösségi túlélést biztosító menedékek, bármi áron fönnt kell maradjanak. Ez lesz a törvény. Azt hiszem ezt tisztán látjuk.

BlackVoid:
Lesz cigánylázadás. Akkor amikor az "elit" szükségesnek tartja föláldozni a cigányokat a többi hülye bennszülött befenyítésére.
Kitörhet polgárháború, nagyon könnyen, akár van Magyar Gárda, akár nincs. Vagyis nem a Magyar Gárda megléte fogja kirobbantani. Ezért szerintem jobb, hogy van, bár így önmagában még nem sokat ér.
De menjünk tovább, egy ilyen fölfordulás nem kizárólag Magyarországra lesz jellemző. Könnyen lehet, hogy a mai állami keretek akár egy-két évtizeden belül fölbomlanak a környezetünkben. Az EU-t pedig nagyjából ilyen időtávon belül szintén leírhatjuk.
Új földosztás értelmetlen és szükségtelen is. Elemi erejű mozgások közben -amiket prognosztizálunk- a földmagántulajdon rendszere magától is gyökeresen átalakul. A legoptimálisabb valamiféle faluközösségi földhasználat lenne.
A jövő -amint a múlt- számos elágazáson keresztül alakul, a lehetőségek között van még rosszabb: egy súlyos és véres válságidőszak megélése után mégsem omlik össze a globalizációs világrend. Ez olyan elnyomás korát hozná el, amely apokaliptikus.

Üdv,
Batka

Névtelen írta...

Ahogy egy régi számban mondták...

Külvárosi utcasarkon
Két iszákos harákol
Nem kell ide forradalom
Összedől ez magától

Igaz volt ez 25 éve is, de igaz lesz még néhányszor. Ha a helyzet rosszabbra fordulna viszont kérdéses, hogy mit tennék, mivel a családomért, barátaimért harcolnék, de az országért, nemzetért nem. Inkább elmennék, valahova, messzire...

Üdv, proteus

gab írta...

Nagyon jó, illetve félelmetes ez az előrejelzés. Nagyon jó a blog is! Illetve kicsit félelmetes, hogy az én életemben ilyen változások várhatóak,(én 25 éves vagyok) de nincs mit vitatkoznom a cikk konklúzióival. Azért remélem, hogy ezt a rohadt politikai elitet felváltja egy felelősebben gondolkodó, mondjuk 1989 után született generáció hamarosan!

Bobkó Csaba írta...

Kedves Gab!

Nem hiszem, hogy bármelyik generáció be lenne oltva hülyeség ellen. Minden generáció tagjainak együtt kellene működnie a túlélés érdekében. Továbbá a korábbi nemzedékek tagjai még emlékezhetnek olyan régi megoldásokra az energiaszegényebb múltból, amik ismerete nemsokára még jól jöhet.

Ami a rohadt elitet illeti, kisemberek tömegei is hoznak nap mint nap olyan ésszerűtlen döntéseket, amiket a mai trendek örökkévalóságának tévhitére alapoznak. Ettől még én is azt gondolom, hogy kontraszelektált, vezetni képtelen, a valóságra vak elitünk van.

Névtelen írta...

Szamomra sokkoloan hatottak az astro.elte es az Ön oldalan olvashato elörejelzesek. Különösen megdöbbentö azert mert az Önök prognozisai szerint mar alig maradt idönk az atallasra.
Ha az ember megprobalja gondosan ertelmezni a magyar politikai esemenyeket akkor arra a következtetesre jut, hogy a tarsadalom szetesese hazankban nehany eve megkezdödött. Ennek nyilvanvalo jelei peldaul a magyar tarsadalom nyilt es következmenyek nelküli fosztogatasa a hatalmon levök reszeröl es a szinte mar a totalis anarchiat idezö ciganybünözes. Ezt segiti a teljesen lezüllött rendörseg es igazsagszolgaltatas teljes közönye.
Tovabbi szimptomak az egeszsegügyi
es oktatasi rendszerek, a tömegközlekedes szetesese, a közepkorra emlekeztetö mar allami feladatokat ellato (tehat reszben közpenzböl fizetett)banderiumok megjelenese (In-kal Security).
De meg hosszasan lehetne sorolni.
Ezek a folyamatok a "fejlettebb" nyugat-europai orszagokban is megfigyelhetök, de sokkal lasabban mennek vegbe, mint hazankban. Felö, hogy a teljes összeomlas kedvezöbb addottsagaink ellenere nalunk gyorsabban fog vegbemenni. Remelem butasagokat irtam.
Mindenesetre az egyen szük lehetösegeihez kepest megprobalok esszerübben elni, meg akkor is ha ennek semmi ertelme.